Welke regels gelden ten aanzien van de overlegvergadering?

Antwoord

25 januari 2010

De artikelen 23 tot en met 23c WOR bevatten een aantal spelregels waaraan de deelnemers aan een overlegvergadering zich moeten houden. De belangrijkste regels zijn als volgt:

 • Nadat de bestuurder of de OR een verzoek heeft ingediend om een overlegvergadering te houden, moet deze binnen twee weken plaatsvinden.
 • Tijdens de vergadering mogen alle OR-leden het woord voeren.
 • De OR-voorzitter treden in principe om beurten op als voorzitter van de overlegvergadering, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 • Beide partijen mogen agendapunten voor de overlegvergadering indienen.
 • De bestuurder mag zich bij verhindering laten vervangen door een medebestuurder of toezichthouder. Ook kan hij zich te allen tijde laten bijstaan door een medebestuurder, toezichthouder of medewerker (bijvoorbeeld hoofd personeelszaken).
 • Het verslag van de vergadering moet door beide partijen worden goedgekeurd.
 • De bestuurder en de OR maken concrete afspraken over de manier waarop zij vergaderen.
 • Beide partijen maken afspraken over het moment en de wijze waarop de agenda en het verslag (intern) worden gepubliceerd.
 • Beide partijen mogen een deskundige uitnodigen om tijdens de vergadering aanwezig te zijn, mits de andere partij hiervan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

Vaak is het aan te bevelen om vóór de overlegvergadering een gezamenlijk agendaoverleg te houden, waarin de agenda wordt vastgesteld.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Overlegrecht van de OR
  • Videocollege 17 minuten

  De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én met de bestuurder. Deze online cursus legt...

Heeft u een vraag over Overlegvergadering?

Radboud Hafkenscheid

Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap

MZLeeuw
Adviseur is nu beschikbaar