Welke regionale mogelijkheden zijn er voor scholing en ontwikkeling?

Op sectoraal niveau zijn er allerlei initatieven en regelingen om het personeel bij en om te scholen. We denken echter dat een regionale aanpak effectiever is omdat we dan kunnen samenwerken met de gemeente en onderwijsinstellingen in de buurt. Waar kan ik meer informatie vinden over lokale en regionale samenwerkingsverbanden?

Antwoord

9 april 2015

Op regionaal niveau kunt u terecht bij de provincie en gemeente of regionale platforms onderwijs-arbeidsmarkt (rpa’s), mobiliteitscentra of leerwerkloketten. Gemeenten en regionale platforms spelen een belangrijke rol in het organiseren, coördineren en faciliteren van het regionale arbeidsmarktbeleid.

Scholingsaanbod

Verspreid over het land bevinden zich leerwerk­lokketten. Dit zijn regionale servicepunten waar u als werkgever terechtkunt met al uw vragen over leren en werken. Doordat ze goed op de hoogte zijn van de tekorten en overschotten op de lokale arbeidsmarkt, kunnen leerwerkloketten goed bemiddelen tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. 
Voor een werkgever is het aanbod van opleidingen en cursussen lang niet altijd transparant. Het leerwerkloket heeft meestal een goed overzicht van het scholingsaanbod in de buurt of stelt een scholingsmakelaar ter beschikking.

Bemiddelen

De servicepunten kunnen ook bemiddelen bij leerwerktrajecten en procedures voor het behalen van ervaringscertificaten (EVC). De locaties van de leerwerkloketten zijn verdeeld over 35 arbeidsmarktregio’s. Deze arbeidsmarktregio’s kunt u vinden via de website samenvoordeklant.nl/arbeidsmarktregios.
In sommige regio’s hebben vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen, winkeliersverenigingen en onderwijsinstellingen de krachten gebundeld in een regionale bedrijfsschool of wordt aan collectieve inkoop van opleidingen gedaan.

Klassikaal

Door opleidingen collectief in te kopen, kunnen de werkgevers kosten besparen, zijn er voldoende deelnemers om te kunnen starten met een opleiding en kan deze bovendien klassikaal en in de buurt worden georganiseerd. De gemeente ondersteunt zulke (ondernemers)intiatieven soms met een startsub­sidie of inhoudelijke of organisatorische zaken, door bijvoorbeeld de vereiste vergunningen te verlenen of een scholingslocatie te bieden. Informeer dus bij uw gemeente of provincie naar de mogelijkheden en kijk of u kunt samenwerken met andere werkgevers in de regio op het gebied van scholing.

Uitwisselen

Een voorbeeld van een regionaal intiatief is het Veluwe Portaal. Dit is opgezet door en voor werkgevers in de regio Noord-Veluwe. Via het portaal kunnen werkgevers onderling personeel uitwisselen. Op die manier kan bijvoorbeeld voor boventallig personeel gemakkelijker een nieuwe tijdelijke of vaste baan worden gezocht.
Een ander voorbeeld van regionale samenwerking is Brainport Regio Eindhoven. In Brainport Regio Eindhoven is de Taskforce Arbeidsmobiliteit opgericht; een bundeling van diverse regionale initiatieven om de arbeidsmobiliteit te verbeteren en vakmanschap voor de regio te behouden. De Taskforce Arbeidsmobiliteit in Brainport Regio Eindhoven biedt de volgende scholingsfaciliteiten:

 • opleidingscheques;
 • Servicepunt Techniek: een centraal punt bij UWV waar mkb-organisaties vacatures kunnen melden en ophalen (virtueel mobiliteitscentrum);
 • uitvoeren van de Regeling Behoud Vakmanschap: een gezamenlijke scholingsregeling voor mkb-organisaties, waarmee geïnvesteerd wordt in het behoud en verhogen van vakmanschap en kenniswerkers in de regio;
 • uitvoeren van de Regeling Arbeidsmobiliteit Jeugd: een scholingsregeling om jongeren aan het werk te helpen of te houden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Analytisch en creatief denken
  • Videocollege 23 minuten

  Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken...

 • Opleiden
  • Videocollege 29 minuten

  Het opleiden van uw personeel maakt - als het goed is - deel uit van uw investeringsstrategie. Uw werknemers vertegenwoordigen een onmisbaar stuk kapitaal in uw organisatie en daar...

 • Personeelsplan schrijven
  • Videocollege 18 minuten

  Deze cursus gaat in op de beste en meest doeltreffende manier om een balans aan te brengen tussen de beschikbare personeelsomvang en de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. U leert...

Heeft u een vraag over Opleiding en ontwikkeling?

Ruben Kooy

Psycholoog

Akerendam
Adviseur is nu beschikbaar