Welke situaties vallen onder fictieve staking bij de fiscus?

Antwoord

8 oktober 2012

Naast de ‘gewone’ stakingen heeft de wetgever ook een aantal ‘fictieve’ stakingen geformuleerd. Het gaat hierbij om bijzondere omstandigheden die worden aangemerkt als een staking, zonder dat formeel sprake hoeft te zijn van het stopzetten of de overdracht van de onderneming.

  • Overlijden: Als een ondernemer komt te overlijden, eindigt vanzelfsprekend diens belastingplicht. Hoewel er formeel geen sprake is van een staking, vindt de wetgever toch dat er sprake is van een staking. In de (overlijdens)aangifte inkomstenbelasting moet er dus een stakingswinst worden verantwoord. Voor de verschuldigde inkomstenbelasting kunnen de erfgenamen uitstel van betaling aanvragen. Voor de desinvesteringsbijtelling vindt er geen staking plaats. Daarnaast kunnen de erven bij de inspecteur een verzoek indienen om de fiscale claim, die is ontstaan door het overlijden van de ondernemer, door te schuiven. Doorschuiving houdt in dat degene die de onderneming na het overlijden van de ondernemer voortzet (bijvoorbeeld een van de kinderen) fiscaal gezien de plaats inneemt van de overledene.
  • Ontbinding huwelijksgemeenschap: Op grond van het huwelijksvermogensrecht is de echtgenoot van een ondernemer die getrouwd is in algemene gemeenschap van goederen voor 50% gerechtigd tot het ondernemingsvermogen. Bij het ontbinden van de huwelijksgemeenschap, door bijvoorbeeld echtscheiding of het opmaken van huwelijkse voorwaarden, krijgt u als ondernemer meestal 100% van uw onderneming toegewezen. Dit wordt dan voor de inkomstenbelasting niet aangemerkt als staking. Maar het is ook mogelijk dat uw echtgenoot zijn 50% van de onderneming krijgt toegewezen. Deze laatste overdracht ziet men in de fiscale wereld als een fictieve staking. Deze staking geldt echter niet voor de gehele onderneming. Het aandeel van de echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen wordt geacht te zijn overgedragen tegen de waarde in het economisch verkeer. Op grond van deze fictie zal over de stakingswinst moeten worden afgerekend. Ook bij bij het overlijden van een huwelijkspartner kan de fictieve overdracht aan de orde zijn. Dan is er namelijk eveneens sprake van een ontbinding van de huwelijksgemeenschap.
  • Vertrek naar het buitenland: Bij emigratie is er geen sprake van een formele staking van een onderneming. Maar het kan in bepaalde gevallen wel tot gevolg hebben dat de Nederlandse wetgeving niet langer van toepassing is. De wet zorgt er in zo’n geval toch voor dat u vanwege de kans op een mogelijk claimverlies nog moet afrekenen, de zogenoemde exitheffing. Ook als u niet zelf verhuist maar uw ondernemingsactiviteiten naar het buitenland overbrengt, kan dit in bepaalde gevallen leiden tot een claimverlies van de Nederlandse fiscus.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bedrijfsoverdracht?

Richard Broer

Senior Trainer Medezeggenschap

DASMO-TPAST
Adviseur is nu beschikbaar