Welke soorten externe communicatie zijn er?

Antwoord

18 november 2009

Via externe communicatie kan uw organisatie zijn beleid, visie en aanbod naar buiten brengen. En dan het liefst niet zomaar naar buiten, maar gericht op een vooraf omschreven doelgroep. Afhankelijk van het gestelde doel kunt u dan spreken van:

  • themacommunicatie→ communicatie gericht op het opbouwen van het imago of de naamsbekendheid van uw oraganisatie. Deze communicatievorm verloopt voornamelijk via massamedia zoals tv, radio, dagbladen, tijdschriften.
  • actiecommunicatie→ hierbij gaat het heel direct over het beïnvloeden van het gedrag van uw doelgroep. Wilt u bijvoorbeeld door het versturen van een Direct Mail meer bezoekers online krijgen? Of wilt u door een online campagne heel direct uw verkoopcijfers verhogen?

Hoewel thema- en actiecommunicatie van een totaal andere orde zijn, moeten alle uitingen duidelijk tot één familie behoren. Ook al beoogt u uitsluitend uw verkoopcijfers een zetje te geven door een ‘uitverkoop' aan te kondigen, een dergelijke boodschap heeft uiteraard ook zijn invloed op de naamsbekendheid of het gewenste imago van uw organisatie bij de ontvanger. Het is dus wenselijk dat de themacommunicatie de actiecommunicatie ondersteunt, en andersom.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Wat is actiecommunicatie?

    Door gebruik te maken van actiecommunicatie, probeert u het gedrag van uw doelgroep te beïnvloeden. Wat wilt u dat men doet en hoe krijgt u dat voor elkaar? Denk...

  • Wat is themacommunicatie?

    U kunt themacommunicatie inzetten om uw imago of naamsbekendheid op te bouwen. U probeert vooral door middel van verschillende media de kennis over uw organisatie onder...

Heeft u een vraag over Externe communicatie?

Richard van Berkel

Directeur en adviseur

LVB Networks
Adviseur is nu beschikbaar