Welke soorten kledingvoorschriften zijn er?

Welke mogelijkheden heeft een organisatie voor het invoeren van kledingvoorschriften?

Antwoord

21 mei 2019

Als een werkgever kledingvoorschriften wil invoeren, zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Deze hangen af van het karakter van het voorschrift. De mogelijkheid tot het invoeren van wettelijke, functionele of algemene kledingvoorschriften wordt bepaald door het karakter van de activiteiten die het bedrijf uitvoert. Hieronder kunt u lezen welke voorschriften mogelijk op uw organisatie van toepassing zijn.

  • Wettelijke voorschriften
    Op wettelijke gronden, bijvoorbeeld vanuit arboveiligheids- of gezondheidsoogpunt, kunnen kledingvoorschriften voorgeschreven worden. Zo kunt u vragen om veiligheidskleding te dragen, zoals veiligheidsschoenen, brandwerende kleding of een helm.

  • Functionele kledingvoorschriften
    Een bedrijf kan kiezen voor een uniforme presentatie via bedrijfskleding. Het bedrijf stelt hiervoor kleding ter beschikking van de werknemers. In dat geval gaat het om functionele bedrijfskleding en functionele kledingvoorschriften. Op die manier is bijvoorbeeld een werknemer van een restaurant of bank voor klanten goed te herkennen.

  • Algemene kledingvoorschriften
    Als er geen wettelijke of functionele kledingvoorschriften van toepassing zijn, kunnen er algemene kledingvoorschriften worden opgelegd. Deze kledingvoorschriften komen voort uit het instructierecht van de werkgever op basis van 7:660 Burgerlijk Wetboek (BW). De algemene kledingvoorschriften worden ook wel ordevoorschriften genoemd. Het recht om deze voorschriften op te leggen, komt voort uit de ondergeschiktheid van een werknemer in de arbeidsrelatie met de werkgever. De werkgever mag bepaalde (kleding)eisen stellen, omdat een werknemer het bedrijf vertegenwoordigt.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbeidsvoorwaarden?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar