Welke verlofvormen bestaan er allemaal?

Antwoord

13 november 2009

Voor werknemers zijn er diverse betaalde en onbetaalde verlofvormen.

Tot de betaalde verlofvormen behoren:

  • zwangerschaps- en bevallingsverlof, bekostigd door UWV;
  • kraamverlof voor de vader van het kind of partner van de moeder;
  • adoptieverlof, bekostigd door het UWV;
  • calamiteiten- en ander kort verzuimverlof;
  • kortdurend zorgverlof, met een loondoorbetaling van 70% van het loon;

 Daarnaast zijn er de volgende onbetaalde verlofvormen:

  • ouderschapsverlof voor ouders met kinderen onder de acht jaar;
  • langdurend zorgverlof;
  • politiek verlof voor het vervullen van een openbare functie.

Er zijn nog diverse andere verlofvormen die niet wettelijk zijn vastgelegd, zoals een sabbatsverlof of vrijwilligersverlof. Als werkgever bent u niet verplicht om dit toe te staan. Het kan wel een aantrekkelijke arbeidvoorwaarde zijn en werknemers stimuleren in hun ontwikkeling.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Verlofregelingen?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar