Welke vermoedens wijzen op een arbeidsovereenkomst in plaats van een freelanceovereenkomst?

Antwoord

15 oktober 2012

Hoe weet u nu zeker dat de door u afgesloten freelanceovereenkomst achteraf toch niet wordt gezien als een arbeidsovereenkomst? Helaas is hier geen rechttoe-rechtaan antwoord op te geven. Dit hangt af van alle omstandigheden van het geval. Wel zijn er een aantal omstandigheden te noemen die in de richting wijzen van een arbeidsovereenkomst:

 • De freelancer heeft maar één of twee opdrachtgevers en is voor wat betreft zijn inkomen grotendeels van deze opdrachtgever(s) afhankelijk.
 • De freelancer moet zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever zelf uitvoeren en mag geen opdrachten van anderen aanvaarden.
 • De opdrachtgever heeft zeggenschap over werktijden, het inroosteren en het opnemen van vakantiedagen van de freelancer.
 • De freelancer werkt elke keer tegen een vaste prijs, zodat bij een nieuwe opdracht niet opnieuw onderhandeld hoeft te worden.
 • In de freelanceovereenkomst zijn typische arbeidsrechtelijke bedingen (bijvoorbeeld een concurrentie- of relatiebeding) en regelingen opgenomen (zoals het recht op vakantiedagen en doorbetaling tijdens ziekte).
 • De freelancer gebruikt door de opdrachtgever verstrekte hulpmiddelen (computer, leaseauto).

Desondanks kan de Belastingdienst of de rechter een freelanceovereenkomst als arbeidsovereenkomst beschouwen. Deze opsomming is echter niet uitputtend. Ook andere omstandigheden kunnen voor de rechter of de Belastingdienst aanleiding zijn om tot de conclusie te komen dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bovendien is het ook weer niet zo dat áls er sprake is van een van de bovenstaande omstandigheden, de overeenkomst ook altijd als een arbeidsovereenkomst wordt gezien. Het zijn slechts voorbeelden van omstandigheden die – afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval – kúnnen leiden tot het oordeel dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

U kunt zich voorstellen dat het bijzonder vervelend is als de fiscus een door u afgesloten freelanceovereenkomst achteraf toch als een arbeidsovereenkomst beschouwt. U bent er tot die tijd van uitgegaan dat de arbeidsrelatie die u had geen arbeidsovereenkomst was. Op basis van dat uitgangspunt heeft u afspraken met de freelancer/werknemer gemaakt en heeft de salarisadministratie – zeer waarschijnlijk – ook geen loonheffingen ingehouden. Ineens blijkt dat u de overeenkomst van het begin af aan als een arbeidsovereenkomst had moeten gezien. Daarmee zijn niet alleen alle arbeidsrechtelijke regelingen van toepassing, maar was de salarisadministratie ook verplicht om loonheffingen in te houden en af te dragen. U zult hier dan alsnog met terugwerkende kracht voor moeten zorgen, wat uiteraard aardig in de papieren kan gaan lopen.   

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Algemene voorwaarden
  • Videocollege 31 minuten

  Bij elke overeenkomst hoort een bijlage met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Omdat u algemene voorwaarden bij elke overeenkomst...

 • Arbeidsovereenkomst
  • Videocollege 28 minuten

  Wilt u personeel aannemen, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Zo'n overeenkomst kan zo uitgebreid worden als u zelf wilt. U en ook uw toekomstige werknemer(s) hebben...

 • Werken met overeenkomsten
  • Videocollege 33 minuten

  Wie een overeenkomst sluit, weet dat hij zich eraan moet houden. Dat mag zo zijn, maar niet iedereen weet wat dat in de praktijk kan betekenen. Het is daarom goed dat u uzelf op de...

Heeft u een vraag over Overeenkomsten?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar