Wie betaalt de kosten van OR-scholing?

Antwoord

29 maart 2010

De kosten van de scholing die OR- en commissieleden volgen om hun taken goed te kunnen vervullen, komen volledig voor rekening van de onderneming. De bestuurder mag dus niet van de OR- of commissieleden vragen om een eigen bijdrage te betalen. Artikel 22 lid 1 WOR bepaalt namelijk dat de onderneming alle kosten moet betalen die de OR voor de vervulling van zijn taak moet maken.

De onderneming komt onder voorwaarden in aanmerking voor een scholingssubsidie, die wordt verstrekt door het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO). Zorg ervoor dat u aan alle voorwaarden voldoet om een scholingssubsidie te kunnen krijgen, want dit verlaagt de totale kosten die uw bestuurder voor de scholing moet betalen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over OR-scholing?

Radboud Hafkenscheid

Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap

MZLeeuw
Adviseur is nu beschikbaar