Wie controleert de brandblussers?

In onze organisatie hangen brandblussers en brandslanghaspels. Hoe vaak moeten we die wettelijk gezien laten keuren? En wie moet die keuring eigenlijk uitvoeren? Zijn er ook checks die we zelf kunnen doen?

Antwoord

14 april 2015

Draagbare en verrijdbare blustoestellen moet u elke twee jaar laten keuren. Vroeger stond dit in het Gebruiksbesluit. Op 1 april 2012 is het Gebruiksbesluit opgegaan in het nieuwe Bouwbesluit. Deze wet verwijst naar NEN 2559, die algemene voorschriften geeft voor controle door de gebruiker van blustoestellen en voor het onderhoud en revisie ervan.

Revisie

Het onderhoud moet volgens de NEN-norm plaatsvinden door een deskundige in dienst van een erkend onderhoudsbedrijf. Deze expert doet ook de revisie van de toestellen. De leverancier van uw brandblussers ligt voor de hand als uitvoerder van het onderhoud. Ga dan wel na of de leverancier hiervoor gecertificeerd is. In NEN 2559 staat tevens wat u als gebruiker zelf moet doen, namelijk controleren of het toestel:

  • op de juiste plaats hangt;
  • zichtbaar en vrij toegankelijk is;
  • de gebruiksaanwijzing aan de voorkant heeft;
  • voorzien is van een leesbare gebruiksaanwijzing
  • voorzien is van leesbare onderhoudsetiketten;
  • gebruiksklaar is (check dit met de drukmeter);
  • een ongebroken verzegeling heeft.

Voor brandslanghaspels noemt het Bouwbesluit geen keuringsfrequentie, maar verwijst naar artikel 1.16 (Zorgplicht) van het Bouwbesluit, waarin staat dat blusinstallaties op een adequate wijze moeten worden gecontroleerd en onderhouden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Brandveiligheid?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar