Wie is er bestuurder?

Tot nu toe is de directeur de officiële overlegpartner van de ondernemingsraad geweest. Onlangs is besloten dat hij wordt vervangen. Omdat zijn functie wordt verdeeld over meerdere personen, zouden wij graag willen weten wie nu de officiële overlegpartner van de ondernemingsraad wordt. 

Antwoord

7 januari 2016

Als het goed is zijn de veranderingen door de ondernemingsraad behandeld in een adviesaanvraag. De door u beschreven veranderingen zouden als het goed is in een adviesaanvraag door de ondernemingsraad behandeld moeten zijn. Dit komt doordat een dergelijk voorgenomen besluit advies plichtig is op basis van artikel 25 lid 1 sub e Wet op de ondernemingsraden. Onderdeel van deze adviesaanvraag is wie de bestuurder is, omdat uit de verdeling van de bevoegdheden ook volgt wie de hoogste dagelijkse leiding in het bedrijf heeft. Als de nieuwe bestuurders een gelijkwaardige positie innemen, dan kan een keuze gemaakt worden in wie van de twee bestuurder in de zin van de WOR wordt. Het ligt voor de hand dat dit de bestuurder is die het meest zicht heeft op het bedrijf en de dagelijkse gang van zaken.  Het is dan wel de bedoeling dat deze bestuurder ook de vaste overlegpartner van de ondernemingsraad wordt en zich slechts incidenteel laat vervangen. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bestuurdersaansprakelijkheid?

Hans Broekhuis

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar