Wie is verantwoordelijk voor de BHV in gemengd bedrijfspand?

Wie is verantwoordelijk voor de BHV-organisatie als een bedrijfspand door meerdere huurders wordt gebruikt? 

Antwoord

19 oktober 2016

De werkgever is verantwoordelijk voor de BHV. In uw situatie hebben de huurders, die werkgever zijn, dus een eigen arbowettelijke verantwoordelijkheid om de BHV te organiseren. Het is geen verplichting voor een verhuurder van een pand.

Zie hieronder artikel 15 van de Arbowet:

De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
 
Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
  • a het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • b het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • c het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bedrijfshulpverlening?

Mark Capel

Trainer medezeggenschap

Trainiac
Adviseur is nu beschikbaar