Wie moeten aanwezig zijn bij een overlegvergadering?

Antwoord

25 januari 2010

Bij een overlegvergadering moeten in elk geval de ondernemingsraad en de bestuurder aanwezig zijn. Heeft uw onderneming een toezichthoudend orgaan, zoals een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen, dan is het op grond van artikel 24 lid 2 WOR verplicht dat één of meer toezichthouders aanwezig zijn bij de halfjaarlijkse overlegvergadering over de algemene gang van zaken. Het is dus niet verplicht dat een toezichthouder aanschuift bij een overlegvergadering over een voorgenomen besluit. Maakt uw onderneming deel uit van een concern en is zij zelf een dochtervennootschap, dan moet een bestuurder (of vertegenwoordiger) van de moedermaatschappij bij de halfjaarlijkse overlegvergadering aanwezig zijn.

Op grond van de wet heeft uw ondernemingsraad de mogelijkheid om een toezichthouder te ontheffen van zijn aanwezigheidsplicht.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Overlegrecht van de OR
    • Videocollege 17 minuten

    De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én met de bestuurder. Deze online cursus legt...

Heeft u een vraag over Overlegvergadering?

Walter Landwier

Senior trainer en adviseur

Schateiland
Adviseur is nu beschikbaar