Wie werken er bij een arbodienst?

Ik ben op zoek naar een arbodienst die bij onze organisatie past. Voor mijn eigen beeld is het dan als ik wat meer weet over zo'n arbodienst. Wie werken er bij een arbodienst zoal?

Antwoord

10 december 2010

Bij een arbodienst denkt u waarschijnlijk meteen aan de bedrijfsarts. Dit is echter niet de enige arboprofessional die voor een arbodienst werkt. Veel arbodiensten hebben namelijk ook andere arbodeskundigen aan boord. Voor een gecertificeerde arbodienst werken in ieder geval de volgende vier deskundigen, elk met hun eigen takenpakket:

  • de bedrijfsarts;
  • de arbeids- en organisatiekundige;
  • de veiligheidskundige;
  • de arbeidshygiënist.

Het spreekt voor zich dat u daarnaast te maken kunt krijgen met telefonisten en secretaresses. Met name als het gaat om het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen of het maken van afspraken zijn deze ondersteunende medewerkers vaak uw eerste aanspreekpunt.

Met de bedrijfsarts heeft u als arboprofessional het meeste te maken. Hij voert de controles uit op zieke werknemers. En verder adviseert en ondersteunt hij u en de desbetreffende medewerker bij de re-integratie. Daarnaast kunt u bij veel bedrijfsartsen ook terecht met vragen over arbeidsomstandigheden, preventie, subsidiemogelijkheden en relevante wetgeving.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbodienst?

Simon Troost

Trainer, adviseur, auteur & Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie

AdviceSelect
Adviseur is nu beschikbaar