Mag directie eenzijdig en met terugwerkende kracht de ziekteverzuimregeling aanpassen ten nadele van het personeel en tegen het advies van de OR in?

Eind januari is er advies gevraagd van de directie aan ons als OR met betrekking tot een verzoek tot wijziging van de ziekte verzuimregeling. Aan de hand van ons advies zijn we in onderhandeling gegaan en zijn we met de directie tot een compromis gekomen. Er gaat een mededeling uit richting het personeel over de wijziging. Wij als OR hebben aangegeven dat de regeling pas 1 april in mag gaan, in plaats van 1 maart, omdat je dit pas kan invoeren als het personeel op de hoogte is gebracht.

De directie wil de invoering nu ineens per 1 januari  2017 in laten gaan. Wij zijn het hier niet mee eens. Mag het bestuur dit wettelijk zo doen?

Antwoord

3 maart 2017

Ik volsta met een beantwoording van jouw concrete vraag: mag invoeren met terugwerkende kracht?

Tegen een invoering met terugwerkende kracht zou kunnen worden aangevoerd dat de overeenstemming pas later is bereikt, zodat het voorstel van de directie neerkomt op ante-datering, waarmee jullie niet akkoord behoeven te gaan. Verder kunnen de rechten en plichten van werknemers niet met terugwerkende kracht eenzijdig worden gewijzigd (althans, de kans is klein dat individuele werknemers daarmee akkoord zullen gaan), zodat invoering met terugwerkende kracht ook niet nodig is (althans, in de praktijk lastig te realiseren is).

Ik merk nogmaals op dat overeenstemming tussen de OR en de directie niet betekent dat er ook overeenstemming tussen de individuele werknemers en de directie bestaat over een wijziging c.q. verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Ook tegen een invoering per 1 april zou door werknemers kunnnen worden geprotesteerd.

-----------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Emma Bevers - Haagstate Advocaten N.V.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
    • Videocollege 12 minuten

    PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

  • Wetgeving bij ziekte en re-integratie
    • Videocollege 13 minuten

    Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering...

Heeft u een vraag over Ziekteverzuim?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar