Wanneer vervallen de wettelijke vakantiedagen als deze niet opgenomen worden vanwege ziekteverzuim?

Door ziekte heeft een collega z'n wettelijke vakantiedagen, die hij heeft opgebouwd in 2017, niet op kunnen nemen. Vervallen deze uren per 01-07-2017? Of is hier iets voor geregeld in de wet?

Antwoord

13 juni 2017

De hoofdregel is dat wettelijke vakantiedagen zes maanden na einde van het jaar waarin deze zijn opgebouwd, vervallen. Deze hoofdregel geldt ook voor uw collega. Er zijn wel bijzondere regels opgesteld rond de uitzonderingen op deze regel.

De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als er redelijkerwijs geen mogelijkheid bestond om de minimumvakantiedagen tijdig op te nemen. Bij het bepalen van de redelijkheid kunnen allerlei argumenten worden aangedragen. Uw collega zal moeten aantonen dat het echt onmogelijk is om geweest om vakantie te kunnen houden.

Een andere uitzondering is een regeling die in de cao is opgenomen en die afwijkt van de hoofdregel.

Dan nog even praktisch: bij opname van dagen moeten altijd die dagen worden afgeboekt, die voor werknemer het gunstigst zijn (de dagen die het eerst vervallen).

---------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Ruud de Leede - CS Opleidingen

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Opname van vakantiedagen
    • Videocollege 9 minuten

    In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administratie. Daarbij wordt dieper ingegaan op de...

  • Uitdiensttreding van werknemers
    • Videocollege 7 minuten

    In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

Heeft u een vraag over Vakantiedagen?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar