Zijn de kosten van een werkruimte in de woning aftrekbaar?

Antwoord

23 november 2009

Als dga kunt u alleen een kostenaftrek claimen als u een zelfstandige werkruimte aanhoudt voor werkzaamheden voor uw bv. Dan moet sprake zijn van een zelfstandig gedeelte van de woning (zelfstandigheidseis). Daarnaast moet u, als u elders nog over een andere werkruimte beschikt, ten minste 70% van uw inkomsten in de ruimte thuis verdienen; in geval u niet over nog een andere werkruimte elders beschikt moet u ten minste 70% van uw inkomsten in of vanuit de ruimte thuis verdienen én ten minste 30% van uw inkomen in de ruimte thuis verdienen (inkomenseis).

Let op, indien u deze kostenaftrek geniet,telt de werkruimte niet meer mee als onderdeel van de eigen woning. De aftrek van eigenwoningrente wordt hiermee dus beperkt.