Zijn subsidies belast met BTW?

Onze organisatie ontvangt voor een aantal activiteiten subsidie. Vanwege deze activiteiten zijn wij BTW-plichtig. Zijn wij eigenlijk verplicht om ook BTW af te dragen over de ontvangen subsidies?

Antwoord

13 april 2015

Uw organisatie is BTW verschuldigd over de ontvangen subsidie als de subsidie rechtstreeks verband houdt met de verrichte handelingen of met de prijs daarvan en als er sprake is van ‘verbruik’. De BTW is immers een verbruiksbelasting.

Soorten

Voor de BTW-heffing maakt de Belastingdienst onderscheid tussen drie soorten subsidies:

  • prijssubsidies: deze zijn belast met BTW. De ontvangen subsidie moet wel specifiek aan uw organisatie zijn verstrekt in de vorm van een vergoeding voor de levering van een bepaald(e) goed of dienst. Het doel van deze subsidie is het verlagen van de prijs van uw product, zoals toegangskaarten. Er moet dus een direct verband bestaan tussen de prijsvermindering van het product of de dienst en de hoogte van de ontvangen subsidie.
  • verbruikssubsidies: deze zijn belast met BTW als uw organisatie in feite krijgt betaald voor dienstverlening. Denkt u daarbij aan het geval waarin u subsidie zou ontvangen van het Rijk voor het verrichten van onderzoek en de resultaten voor overheidsbeleid worden gebruikt.
  • exploitatiesubsidies: deze zijn niet belast met BTW. Een exploitatiesubsidie (ook wel budgetsubsidie) ontvangt u namelijk alleen om de exploitatietekorten van bepaalde activiteiten te dekken.

Oordeel

Er bestaat dus geen eenduidig antwoord op deze vraag. Wilt u zich een juist BTW-oordeel vormen over een bepaalde subsidie, dan hangt dit onder andere af van de voorwaarde waaronder u de subsidie ontvangt. Of u er BTW over moet afdragen, kan dus per geval verschillen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Wat is het ESF?

    Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als doel om de welvaartsverschillen tussen regio’s en lidstaten van de Europese Unie te verkleinen. Om dit doel te bereiken,...

Heeft u een vraag over Subsidie?

MKB Kredietcoach

Diverse adviseurs

MKB-kredietcoach
Adviseur is nu beschikbaar