Zijn subsidies ook belast met BTW?

Mijn bv ontvangt uit diverse regelingen subsidie. Natuurlijk zijn wij als onderneming ook BTW-plichtig, maar moeten we ook BTW afdragen over de ontvangen subsidies?

Antwoord

30 maart 2015

Uw bv moet BTW afdragen over de ontvangen subsidie als deze rechtstreeks verband houdt met de verrichte handelingen of de prijs daarvan. Bovendien moet er sprake zijn van ‘verbruik’, de BTW is immers een verbruiksbelasting.

Soorten

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen drie soorten subsidies als het gaat om de heffing van BTW:

 • prijssubsidie: deze is belast met BTW. Uw bv moet deze subsidie dan wel ontvangen hebben in de vorm van een vergoeding om een bepaald product of bepaalde dienst te leveren. Het doel van deze subsidie is het verlagen van de prijs van uw product of dienst. Er bestaat dan een direct verband tussen de prijsvermindering en de hoogte van de ontvangen subsidie.
 • verbruikssubsidie: ook deze is belast met BTW als uw onderneming in feite betaald krijgt voor een bepaalde dienstverlening. Bijvoorbeeld als uw bv subsidie krijgt van de rijksoverheid voor het uitvoeren van een onderzoek, waarna de resultaten van het onderzoek gebruikt worden voor beleid.
 • exploitatiesubsidie: deze is niet belast met BTW. Een exploitatiesubsidie wordt ook wel budgetsubsidie genoemd en wordt verstrekt om exploitatietekorten van specifieke activiteiten op te vangen.

Voorwaarde

Er is dus geen eenduidig antwoord op uw vraag. U moet nagaan onder welke voorwaarden uw onderneming de subsidie heeft gekregen. Het kan dus per geval verschillen of u BTW af moet dragen over de subsidie. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs nog bevestigd dat subsidies die in het kader van het algemeen belang door de overheid worden toegekend en verstrekt en die geen individueel verbruik bij een bepaalde persoon of groep van personen opleveren, niet tot BTW-heffing leiden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • BTW berekenen bij betalingskorting?

  Onze onderneming geeft afnemers een betalingskorting als zij de factuur contant afrekenen of uiterlijk binnen 14 dagen betalen. Over welk bedrag moet ik BTW berekenen?

 • Moeten we BTW berekenen over de VOG?

  Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de...

 • Hoe BTW bij omzetbonus verwerken?

  In het eerste kwartaal van dit jaar wil ik één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze...

Heeft u een vraag over Aangifte BTW?

Willem van Kasteren

Belastingadviseur

WVK Belastingadvies
Adviseur is nu beschikbaar