Zijn verstrekkingen met volledige eigen bijdrage belast loon?

Is een belaste verstrekking of terbeschikkingstelling nog wel belast als er een eigen bijdrage van de werknemer tegenover staat?

Antwoord

4 juni 2019

Het kan zijn dat werknemers voor bepaalde verstrekkingen die zij van de werkgever ontvangen een eigen bijdrage moeten betalen. Als deze eigen bijdrage minstens zo hoog is als de waarde van de verstrekking – zijnde de factuurwaarde inclusief BTW – geldt de verstrekking niet als loon. Er ontstaat dan immers een situatie waarbij de werknemer feitelijk zelf voor de verstrekking heeft betaald. Ditzelfde geldt voor terbeschikkingstellingen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Cafetariaregeling
  • Videocollege 9 minuten

  Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden...

 • Beloningen
  • Videocollege 12 minuten

  In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan...

 • Noodzakelijkheidscriterium
  • Videocollege 7 minuten

  Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke...

Heeft u een vraag over Werkkostenregeling (WKR)?