Zijn wij verplicht mee te verhuizen?

Onze organisatie wordt binnenkort overgenomen door een andere onderneming. Er is een grote kans dat ons hoofdkantoor gaat verhuizen. Zijn werknemers dan verplicht om mee te gaan? En moet de werkgever ons daarbij tegemoetkomen?

Antwoord

10 april 2015

Natuurlijk mogen werknemers als ze de vraag krijgen om mee te verhuizen, weigeren om mee te gaan. Maar dat is riskant, omdat dit zonder verdere afspraken al snel wordt gezien als vrijwillige werkloosheid. Een extra reistijd tot twee uur per dag is ook zonder meer acceptabel in dit soort gevallen. En als de (nieuwe) werkgever compensatie van reis- en verhuiskosten aanbiedt, kan dat oplopen tot vijf uur. De nieuwe werkgever is verplicht alle rechten en plichten van zijn voorganger over te nemen. Maar er zijn soms sterke argumenten om een bestaande vestiging op te heffen. De werknemer is dan verplicht hieraan in redelijkheid mee te werken. Laat u bij voorkeur bijstaan door een deskundige (vakbondsbestuurder of arbeidsjurist) die u kan vertellen welke afspraken de OR moet maken om de reistijd en mogelijk andere negatieve gevolgen voor de werknemers op te vangen. Als er al onderhandelingen zijn over een sociaal plan ter gelegenheid van de overname, hoort dit er zeker bij. Komt er geen sociaal plan, dan is dat een extra reden voor uw OR om een eventuele verhuizing goed te regelen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Overdracht onderneming?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar