Wat zijn de regels over zorgverlof of calamiteitenverlof?

Vandaag ontvingen wij het bericht van onze collega dat zijn zus, die op vakantie is, is opgenomen in het ziekenhuis in Wenen. Hij zal namens de familie haar repatriëring naar Nederland organiseren, waardoor hijzelf ook af moet reizen naar Wenen. Voor vandaag kunnen we hem m.i. calamiteitenverlof verstrekken aangezien het hier een onvoorziene omstandigheid betreft. Voor de komende dagen zouden we volgens ons ook kortdurend zorgverlof (70% loondoorbetaling) kunnen toekennen, maar mogelijk heeft deze collega wel recht op calamiteitenverlof (100% loondoorbetaling) voor de hele periode?

Antwoord

4 juli 2017

Een werknemer heeft o.a. recht op calamiteitenverlof (tool) bij onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen dan wel zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden valt o.m. de noodzakelijke verzorging op de eerste ziekte dag van een bloedverwant in eerste of tweede graad.;

Kortom: voor de eerste dag ziekte van zijn zus, heeft uw werknemer recht op calamiteitenverlof met behoud van loon.

Indien na de eerste ziektedag van de bloedverwant verzorging nog steeds noodzakelijk is, zal daarvoor kortdurend zorgverlof opgenomen moeten worden. Het recht op kortdurend zorgverlof (tool) bestaat enkel voor de noodzakelijke verzorging. Indien een ander dan de werknemer de verzorging van de zieke op zich kan nemen, is niet aan de noodzakelijkheidseis voldaan en heeft de werknemer geen recht op kortdurend zorgverlof met behoud van 70% van het salaris.

Een werknemer heeft recht op maximaal twee maal de arbeidsduur per week gedurende 12 maanden. Dat betekent dat een werknemer met een fulltime dienstverband, recht heeft op 10 dagen kortdurend zorgverlof.

Recapitulerend, voor de eerste dag dat de werknemer onverwacht naar Wenen moest afreizen in verband met de noodzakelijke verzorging van zijn zieke zus, heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof. Voor de daarop volgende dagen (maximaal 10) bestaat mogelijk een recht op kortdurend zorgverlof, indien het noodzakelijk is dat de betreffende werknemer de verzorging van zijn zus op zich neemt.

---------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Jadeena Janssen - AKD

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

  • Wat is een draaiboek?

    Ik ben binnen mijn organisatie aangewezen om evenementen te organiseren. Het gaat vaak om kleinschalige evenementen. Ik lees op internet regelmatig iets over dat het...

  • Wanneer gaat het kraamverlof precies in?

    Ik lees dat een medewerker vóór de bevalling calamiteitenverlof mag opnemen en voor het kraamverlof twee dagen, maar wanneer gaat het kraamverlof precies...

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Calamiteiten?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar