Vraag & antwoord

Hoe werkt de heffingskorting bij twee taken en beloningen?

Aangifte loonheffingen | Publicatiedatum 26-07-2019

Als een werknemer twee verschillende taken en beloningen heeft, hoe moeten we dan de heffingskorting toepassen? Sommige werknemers in uw organisatie hebben misschien...

Hoe zit het met de ZVW als een werknemer twee soorten loon krijgt?

Premies werknemersverzekeringen | Publicatiedatum 26-07-2019

Is zowel de werkgeversheffing als de bijdrage ZVW verschuldigd als een werknemer twee soorten loon krijgt in één tijdvak? Als u aan een werknemer tegelijkertijd...

Andere sector, nu ook een andere Whk-premie?

Premies werknemersverzekeringen | Publicatiedatum 26-07-2019

De Belastingdienst heeft onze onderneming vorige maand in een andere sector ingedeeld. Moeten we nu niet een andere premie Whk betalen? Voor de berekening van de gedifferentieerde...

Kunnen we een herinnering krijgen voor de loonaangifte?

Aangifte loonheffingen | Publicatiedatum 26-07-2019

Kunnen we ieder aangiftetijdvak een herinnering krijgen voor het indienen en betalen van de loonaangifte? Elke werkgever die loonaangifte moet doen, ontvangt jaarlijks...

Wanneer is er sprake van veelvuldig ziekteverzuim voor ontslaggrond c?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | Publicatiedatum 26-07-2019

Wanneer is er in de praktijk precies sprake van veelvuldig ziekteverzuim, wat een voorwaarde is voor toepassing van ontslaggrond c? In artikel 7:669 van het Burgerlijk...

Mag ik kosten van bedrijfstrainingen van de transitievergoeding afhalen?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 26-07-2019

Scholingskosten mogen op de transitievergoeding in mindering gebracht worden. Vallen daaronder ook de kosten voor bedrijfs- en vaardigheidstrainingen? Kosten van bijvoorbeeld...

Kunnen we onbelast staatsloten uitdelen?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 26-07-2019

Mogen we werknemers voor hun verjaardag een staatslot cadeau doen zonder de waarde tot het loon te hoeven rekenen? Volgens de regeling voor voordelen buiten de dienstbetrekking...

Wat als een werknemer niet op het werk kan komen door het weer?

Arbeidsomstandigheden | Publicatiedatum 26-07-2019

Wat zijn de regels als een werknemer door slechte weersomstandigheden, zoals hevige sneeuwval, niet op het werk kan komen? In principe zijn werknemers ook bij slecht...

Is een stagevergoeding loon of onkostenvergoeding?

Stagiairs | Publicatiedatum 26-07-2019

Hoe moeten we een vergoeding aan stagiairs van € 400 per maand verwerken voor de loonheffingen, als belast loon of onbelaste onkostenvergoeding? Er is in dit geval...

Mogen we de inschrijving in een beroepsregister onbelast laten?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 26-07-2019

Kunnen we de inschrijving van werknemers in een beroepsregister altijd onbelast vergoeden of verstrekken? In veel organisaties is het gebruikelijk om zo veel mogelijk...