Vraag & antwoord

Wanneer is er sprake van veelvuldig ziekteverzuim voor ontslaggrond c?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | Publicatiedatum 26-07-2019

Wanneer is er in de praktijk precies sprake van veelvuldig ziekteverzuim, wat een voorwaarde is voor toepassing van ontslaggrond c? In artikel 7:669 van het Burgerlijk...

Heeft een tijdelijke kracht ook recht op een transitievergoeding?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 26-07-2019

Heeft een tijdelijke kracht ook recht op een transitievergoeding na ontslag? Onder de huidige wet kan dat bij een dienstverband van twee jaar of langer. In...

Heeft een volledig arbeidsongeschikte werknemer recht op transitievergoeding?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 24-07-2019

We willen het contract opzeggen van een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemer. Heeft hij in deze situatie recht op de transitievergoeding? Basisregel is dat...

Wat gebeurt er met levenslooptegoed bij uitdiensttreding?

Loonadministratie | Publicatiedatum 22-07-2019

Als een werknemer uit dienst gaat zonder nieuwe werkgever, kan hij dan levenslooptegoed opnemen en zijn daar dan sociale premies over verschuldigd? Uw organisatie heeft...

Hoe moeten we gemoedsbezwaarden in de loonadministratie verwerken?

Loonadministratie | Publicatiedatum 22-07-2019

We hebben een werknemer aangenomen die gemoedsbezwaard is. Welke gevolgen heeft dat voor onze loonadministratie? Sommige werknemers willen vanwege hun levensovertuiging...

Zijn transitievergoedingen duurder onder de WAB?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 22-07-2019

Is onze organisatie onder de WAB meer geld kwijt aan een transitievergoeding? De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat allerlei maatregelen op het gebied van het ontslagrecht,...

Mogen wij een pensioengerechtigde sollicitant afwijzen op basis van zijn leeftijd?

Discriminatie | Publicatiedatum 22-07-2019

Momenteel hanteren wij als regel dat we geen pensioengerechtigde werknemers in dienst nemen. Mogen wij een pensioengerechtigde afwijzen op basis van zijn leeftijd of...