Vraag & antwoord

Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?

Pensioen via de werkgever | 10-06-2024

We hebben meerdere werknemers in onze organisatie die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken. Krijgen die allemaal pensioen? Wat is het verschil tussen AOW en pensioen precies?...

Wat is de pensioenleeftijd bij een pensioenontslagbeding?

Arbeidsovereenkomst | 10-06-2024

Wij hebben in onze arbeidsovereenkomsten een pensioenontslagbeding, op basis waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd....

Wat houdt de peildatum bij bedrijfseconomisch ontslag in?

Ontslag | 02-04-2024

We zijn binnen de organisatie druk bezig met een reorganisatie. Hierbij komen ook banen te vervallen. Nu lezen we dat bij bedrijfseconomisch ontslag de peildatum belangrijk...

Mogen wij een 70-jarige sollicitant afwijzen om leeftijd?

Discriminatie | 28-03-2024

Momenteel hanteren wij als regel dat we geen pensioengerechtigde werknemers in dienst nemen. Mogen wij een pensioengerechtigde sollicitant afwijzen op basis van zijn...

Wat regelt het Pensioenakkoord voor vervroegd uittreden?

Wet toekomst pensioenen | 17-11-2022

Werknemers krijgen door de stijging van de AOW-leeftijd steeds later recht op een AOW-uitkering. Dat maakt dat het steeds belangrijker wordt om mogelijkheden te hebben...

Hoe zit het met de sociale verzekeringen van werknemers in het buitenland?

Sociale verzekeringen | 07-04-2022

Alle werknemers in Nederland zijn verzekerd voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Maar hoe zit dat als een werknemer naar het buitenland vertrekt om...

Waaruit bestaan de loonheffingen?

Aangifte loonheffingen | 10-02-2022

Voor het verschil tussen brutoloon en nettoloon van werknemers worden allerlei termen gebruikt. Ik hoor soms loonbelasting, soms loonheffing en soms loonheffingen. Is...