Vraag & antwoord

Wat kunnen wij doen nu wij de Aangiftebrief loonheffingen en de betalingskenmerken zijn kwijtgeraakt?

Aangifte loonheffingen | 26-04-2021

Ondanks uw goede advies zijn wij de Aangiftebrief loonheffingen kwijtgeraakt en daarmee de betalingskenmerken. Wat kunnen wij doen? Jaarlijks ontvangt u in november van...

Geldt de Algemene termijnenwet ook voor de uiterste betaaldata van de loonheffingen?

Aangifte loonheffingen | 24-03-2021

Geldt de Algemene termijnenwet ook voor de uiterste betaaldata van de loonheffingen en hebben we daardoor soms langer de tijd om te betalen? Nee, dat is niet het geval....

Wanneer moeten we het anoniementarief toepassen?

Identificatieplicht | 29-01-2021

In welke gevallen moeten we in de loonaangifte rekening houden met het anoniementarief en wat gebeurt er als we dat niet doen? Voor het ten onrechte niet toepassen van...

Wat levert een SGI voor de loonheffingen op?

Loonadministratie | 26-01-2021

Welke voordelen gelden er voor een samenhangende groep inhoudingsplichtigen? En hoe vraagt u zo’n SGI aan? Als uw samenwerkingsverband door de Belastingdienst als...

Moet ik ieder tijdvak de overschrijding van de vrije ruimte WKR afrekenen?

Werkkostenregeling (WKR) | 15-01-2021

Mag ik ook ieder aangiftetijdvak al afrekenen over de overschrijding van de vrije ruimte van de WKR of moet dit pas na afloop van het jaar? Voor het afrekenen van de...

Moeten we een fout in de loonaangiften herstellen of herzien?

Aangifte loonheffingen | 09-11-2020

Bij de loonaangiften gaven we ten onrechte aan dat de werknemer geen oproepovereenkomst had. Moeten we deze fout herstellen of herzien? Als u ten onrechte aangeeft dat...

Hoeven we geen aangifte loonheffingen te doen als we ons loonheffingsnummer afvoeren?

Aangifte loonheffingen | 09-11-2020

We willen stoppen met onze onderneming en ons loonheffingsnummer afvoeren. Hoeven we daarna geen aangifte loonheffingen meer te doen? Nadat u het loonheffingsnummer heeft...

Wat is nummer inkomstenverhouding in de aangifte?

Aangifte loonheffingen | 04-11-2020

Het nummer inkomstenverhouding (ook wel 'nummer dienstbetrekking' genoemd) is een unieke code van maximaal vier cijfers die u aan elke inkomstenverhouding met een werknemer...

Moeten we loonbelasting afdragen voor stagiairs uit het buitenland?

Stagiairs | 27-08-2020

Volgende maand beginnen in onze organisatie een paar stagiairs uit het andere EU-landen. Welke extra aandachtspunten gelden er voor de loonheffingen als we een stagiair...

Wanneer geldt de tabel bijzondere beloningen?

Aangifte loonheffingen | 25-06-2020

In welke situaties moeten we bij het berekenen van de verschuldigde loonheffingen over het loon van de werknemers de tabel voor bijzondere beloningen gebruiken en niet...