Vraag & antwoord

Mag het e-mailaccount van een ex-werknemer nog even aanblijven?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-01-2023

Soms is het praktisch om het e-mailadres van een uit dienst tredende werknemer nog een paar maanden aan te houden. Is dat toegestaan? Het aanhouden van een zakelijk e-mailaccount...

Hoe lang beoordelings- en functioneringsverslagen bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-01-2023

We zijn onze personeelsdossiers aan het opschonen. Hoe lang moeten we de verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken bewaren? Sinds 25 mei 2018 moet uw organisatie...

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?

Duurzame inzetbaarheid | 14-11-2022

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor gesprekken met de werknemers over duurzame inzetbaarheid. Een gedeelte van de vragen die de bestuurder hiervoor heeft...

Moet een organisatie bepaalde data onversleuteld beschikbaar houden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Mag een organisatie sowieso alle data versleutelen als zij dat wil, of moet sommige informatie volgens de wet in een leesbaar formaat opgeslagen worden? Bijvoorbeeld...

Wanneer krijgen we een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Hoewel wij er alles aan doen om aan de AVG te voldoen, is onze grote angst natuurlijk een hoge boete. Hoe reëel is de kans op een boete van de AP? De Autoriteit...

Is tweefactorauthenticatie beter dan een gewoon wachtwoord?

Cybersecurity | 27-09-2022

In het kader van de AVG is onze organisatie het beveiligingsbeleid onder de loep aan het nemen. Is inloggen met tweefactorauthenticatie noodzakelijk? Sommigen noemen...

Is een functionaris voor de gegevensbescherming verplicht?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Is mijn organisatie verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen?   Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming...

Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens ook over klanten uit het buitenland?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Het is ons nog niet duidelijk of de Autoriteit Persoonsgevens ook de toezichthouder is als wij persoonsgegevens van Belgische klanten verwerken? Als uw organisatie persoonsgegevens...

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Het verwerken van bijzondere persoonsgegegevens is in principe verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat zijn daar de uitzonderingen op?...

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

De AVG legt extra strenge eisen op aan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Wanneer is daar sprake van? Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie...