Vraag & antwoord

Moeten we een kopie van het ID-bewijs van zzp’ers bewaren?

Werken met zzp'ers | 15-05-2024

Is het verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs van een zzp’er in onze personeelsadministratie te bewaren of overtreden we dan juist de privacyregels? Het...

Mogen loonstroken digitaal verstuurd worden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-05-2024

Onze organisatie verstuurt loonstroken digitaal naar werknemers. Riskeren wij hiermee een boete wegens het overtreden van de AVG? Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)...

Is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) verplicht?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-05-2024

Is sinds de invoering van de AVG een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor mijn organisatie verplicht? Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)...

Hoe gaan we om met persoonsgegevens van donateurs?

Non-profit | 30-04-2024

Onze stichting verwerkt gegevens van donateurs. Dat willen wij natuurlijk volgens de AVG doen. Hoe moeten wij dit registreren in het verwerkingsregister? De Autoriteit...

Mogen de persoonsgegevens van werknemers op de schijf staan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 30-04-2024

Op ons bedrijfsnetwerk staat een lijst met de namen en telefoonnummers van werknemers. Alle collega’s kunnen hier bij. Is dat in strijd met de AVG? Eén van...

Uit welke onderdelen bestaat een AI-protocol?

Werken met AI | 03-04-2024

Binnen onze organisatie wordt op steeds meer plaatsen Artificial Intelligence (AI) ingezet, zonder dat hier richtlijnen, regels of procedures voor zijn. We willen...

Geldt de AVG ook voor gegevens in de arbeidsovereenkomst?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 25-03-2024

Persoonsgegevens zijn beschermd door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), vanwege de privacy. Maar geldt de AVG ook voor de gegevens in arbeidsovereenkomsten?...

Hoelang mogen we gegevens van sollicitanten bewaren?

Werving en selectie | 25-03-2024

In onze organisatie heerst krapte op de arbeidsmarkt. Voor bepaalde vacatures zijn maar moeilijk mensen te vinden. We willen daarom de gegevens van sollicitanten bewaren,...

Moet het ID-bewijs worden bewaard in de loonadministratie?

Loonadministratie | 19-01-2024

Is het bewaren van een identiteitsbewijs in de loonadministratie verplicht of mag een werknemer verzoeken om geen ID-bewijs in de loonadministratie te bewaren? Als werkgever...

Moet de OR instemmen met tien jaar bewaren van werknemersgegevens?

OR en digitale veiligheid | 30-11-2023

Onze OR is verzocht om instemming met verlenging van de bewaartermijn van opgelegde disciplinaire maatregelen in het personeelsdossier van één naar tien...