Vraag & antwoord

Geldt de AVG ook voor gegevens in de arbeidsovereenkomst?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook voor de gegevens in arbeidsovereenkomsten? Om persoonsgegevens van werknemers te verwerken, heeft u een goede...

Mogen de persoonsgegevens van werknemers op de schijf staan?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Op ons bedrijfsnetwerk staat een lijst met de namen en telefoonnummers van werknemers. Alle collega’s kunnen hier bij. Is dat in strijd met de AVG? Eén van...

Mogen we gegevens over het kind van een werknemer bewaren?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Als een werknemer een kind krijgt, wat moeten we dan doen met de gegevens die we daarover ontvangen? Mogen we die bewaren of niet? In veel organisaties is het een standaardvraag...

Moet een organisatie bepaalde data onversleuteld beschikbaar houden?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Mag een organisatie sowieso alle data versleutelen als zij dat wil, of moet sommige informatie volgens de wet in een leesbaar formaat opgeslagen worden? Bijvoorbeeld...

Mogen loonstroken digitaal verstuurd worden?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Onze organisatie verstuurt loonstroken digitaal naar werknemers. Riskeren wij hiermee een boete wegens het overtreden van de AVG? Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)...

Wanneer krijgen we een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Hoewel wij er alles aan doen om aan de AVG te voldoen, is onze grote angst natuurlijk een hoge boete. Hoe reëel is de kans op een boete van de AP? De Autoriteit...

Is tweefactorauthenticatie beter dan een gewoon wachtwoord?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

In het kader van de AVG is onze organisatie het beveiligingsbeleid onder de loep aan het nemen. Is inloggen met tweefactorauthenticatie noodzakelijk? Sommigen noemen...

Mogen wij de inbox van ex-medewerker monitoren?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Als een medewerker vertrekt, houden we toegang tot zijn zakelijke e- mailaccount om mails van klanten of relaties op te vangen. Mag dit nog wel onder de AVG? Als uw medewerker...

Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen? Voor een werkgever kan...

Hoe lang mogen wij verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Sommige medewerkers zijn al jaren in dienst. Hoelang mag ik de verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren van deze medewerkers in het kader van de AVG? Op basis van...