Vraag & antwoord

Kan de OR een klacht indienen bij Inspectie SZW?

Inspectie SZW | 22-07-2019

Onze ondernemingsraad stelt over een kwestie te gaan klagen bij Inspectie SZW. Inspectie SZW zou in dat geval verplicht zijn om een onderzoek in te stellen. Klopt dat?...

Heeft de OR instemmingsrecht bij preventief medisch onderzoek?

Instemmingsrecht | 10-07-2019

Onze werkgever wil een preventief medisch onderzoek gaan aanbieden. Moet hij daarvoor instemming vragen aan de ondernemingsraad? Ja, de werkgever moet de ondernemingsraad...

Mag de werkgever roken voor de entree verbieden?

Preventie | 10-07-2019

Mijn werkgever wil roken ontmoedigen. Hij heeft daarvoor een rookbeleid opgesteld, maar wil ook roken voor de ingang van het bedrijfspand verbieden. Mag hij dat doen?...

Is toetsing van de RI&E verplicht als er geen branche-RI&E-instrument is?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 10-07-2019

Voor ons is er geen erkend branche-RI&E-instrument, maar we hebben minder dan 25 werknemers. Hoeven we de RI&E dan niet te laten toetsen? Dat hangt onder meer...

Moet de OR verplicht een arbocommissie instellen?

Ondernemingsraad | 10-07-2019

Onze organisatie heeft een ondernemingsraad. Is hierbij een arbocommissie verplicht? Wat kun je daarmee? Is dit een vaste of een onderdeelcommissie? Het instellen van...

Moet de inlener de volledige RI&E aan het uitzendbureau sturen?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 10-07-2019

Moet de werkgever als inlener de volledige risico-inventarisatie en -evaluatie aan het uitzendbureau sturen? De werkgever die een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau...