Vraag & antwoord

Hoe kunnen we veiligheidsgedrag werknemers veranderen?

Arbeidsongeval | 05-04-2023

Als werkgever zijn we verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar hoe zorgen we dat onze werknemers...

Wat kan onze organisatie doen om de gevolgen van trauma’s te beperken?

Gezondheid werknemer | 11-08-2022

Binnen onze organisatie heeft een ernstig incident plaatsgevonden. Wij vrezen voor de impact hiervan op werknemers. Wat kunnen we doen om de gevolgen van trauma’s...

Gevallen tijdens thuiswerken: is dat een arbeidsongeval?

Arbeidsongeval | 03-08-2021

Thuiswerken biedt veel voordelen, maar roept soms ook vragen op. Wij hebben deze vraag: Als één van onze medewerkers tijdens het thuiswerken een ongeluk...

Moeten wij bij een bijna-ongeval ook actie ondernemen?

Arbeidsongeval | 26-07-2019

In ons magazijn was bijna sprake van een arbeidsongeval. De medewerker bleef ongedeerd. Moet ik toch actie ondernemen? Van bijna-ongevallen kan uw organisatie veel leren....

Wie is aansprakelijk bij een ongeval door een robot?

Arbeidsongeval | 26-07-2019

Mijn organisatie zet in het magazijn robots in. Dat gaat goed, maar wie is aansprakelijk als een ongeval plaatsvindt waar een robot bij betrokken is? Robots zijn bezig...

Moeten we bijna-ongevallen ook ergens melden?

Arbeidsongeval | 24-07-2019

In ons magazijn hadden we onlangs bijna een arbeidsongeval. Gelukkig kwam onze medewerker met de schrik vrij. Moeten we hier nog niets mee? Van bijna-ongevallen kunt...

Geldt letsel door flauwvallen ook als bedrijfsongeval?

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | 22-07-2019

Een werknemer is flauwgevallen en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Hij heeft daarna doorgewerkt. Moet ik dit melden als bedrijfsongeval? Als er een serieus...

Kan de werkgever sancties opleggen bij negeren veiligheidsinstructies?

Arbeidsvoorwaarden | 10-07-2019

Een werknemer weigert gehoor te geven aan de veiligheidsinstructies van de werkgever. Kan de werkgever hiervoor arbeidsrechtelijke sancties opleggen? Op grond van artikel...

Kunnen werknemers eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 10-07-2019

In de AVG is het recht op vergetelheid opgenomen. Betekent dit dat werknemers kunnen eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt? Het recht om vergeten...