Vraag & antwoord

Moeten wij bij een bijna-ongeval ook actie ondernemen?

Arbeidsongeval | Publicatiedatum 26-07-2019

In ons magazijn was bijna sprake van een arbeidsongeval. De medewerker bleef ongedeerd. Moet ik toch actie ondernemen? Van bijna-ongevallen kunt u veel leren. De basisoorzaken...

Wie is aansprakelijk bij een ongeval door een robot?

Arbeidsongeval | Publicatiedatum 26-07-2019

Mijn organisatie zet in het magazijn robots in. Dat gaat goed, maar wie zou er aansprakelijk zijn als er een ongeval plaatsvindt waar een robot bij betrokken is? Robots...

Kan ik anoniem een klacht over de werktijden indienen bij Inspectie SZW?

Inspectie SZW | Publicatiedatum 24-07-2019

Mijn werkgever wil de werktijden maar niet aanpassen aan de Arbeidstijdenwet. Ik wil Inspectie SZW inschakelen, maar hoe blijf ik hierbij anoniem? Werknemers kunnen een...

Moeten we bijna-ongevallen ook ergens melden?

Arbeidsongeval | Publicatiedatum 24-07-2019

In ons magazijn hadden we onlangs bijna een arbeidsongeval. Gelukkig kwam onze medewerker met de schrik vrij. Moeten we hier nog niets mee? Van bijna-ongevallen kunt...

Is een een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | Publicatiedatum 22-07-2019

Ik hoorde dat er voor aanvang van bepaald werk het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) verplicht is. Klopt dit? De Arbowetgeving bepaalt...

Geldt letsel door flauwvallen ook als bedrijfsongeval?

Inspectie SZW | Publicatiedatum 22-07-2019

Een werknemer is flauwgevallen en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Hij heeft daarna doorgewerkt. Moet ik dit melden als bedrijfsongeval? Als er een serieus...

Kan de werkgever sancties opleggen als een werknemer de veiligheidsinstructies niet opvolgt?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 10-07-2019

Een werknemer weigert gehoor te geven aan de veiligheidsinstructies van de werkgever. Kan de werkgever hiervoor arbeidsrechtelijke sancties opleggen? Op grond van artikel...

Is het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht?

Preventie | Publicatiedatum 10-07-2019

Ik hoorde dat voor aanvang van bepaald werk het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) verplicht is. Klopt dit? De Arbowetgeving (artikel...

Kunnen werknemers eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 10-07-2019

In de AVG is het recht op vergetelheid opgenomen. Betekent dit dat werknemers kunnen eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt? Het recht om vergeten...

Moet de inlener de volledige RI&E aan het uitzendbureau sturen?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | Publicatiedatum 10-07-2019

Moet de werkgever als inlener de volledige risico-inventarisatie en -evaluatie aan het uitzendbureau sturen? De werkgever die een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau...