Vraag & antwoord

Aan welke eisen moet een ontbindende voorwaarde voldoen?

Arbeidsovereenkomst | 04-10-2023

We willen graag dat iedere werknemer over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft. In afwachting van de VOG willen we de werknemer wel alvast laten werken. Kunnen we...

Wat is de pensioenleeftijd bij een pensioenontslagbeding?

Arbeidsovereenkomst | 03-07-2023

Wij hebben in onze arbeidsovereenkomsten een pensioenontslagbeding, op basis waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd....

Moeten wij een bhv'er een vergoeding betalen?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 08-05-2023

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken? Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er)...

Wat zijn de regels bij een staking?

Arbeidsvoorwaarden | 07-03-2023

In de eerste maanden van 2023 zijn er relatief veel acties en stakingen geweest. Welke regels gelden er bij stakingen? Bij een staking onderbreekt een groep werknemers...

Wat is het verschil tussen vervallen en verjaren van vakantiedagen?

Vakantiedagen | 07-03-2023

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn en bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn. Wat is het verschil en waarom is dit van belang? De wettelijke...

Buitengerechtelijke vernietiging arbeidsovereenkomst: kan dat?

Arbeidsovereenkomst | 17-02-2023

Wij hebben een arbeidsovereenkomst gesloten met een werknemer die niet eerlijk is geweest tijdens het sollicitatiegesprek. Als we toen wisten, wat we nu weten, hadden...

Is een aanhef in de arbeidsovereenkomst verplicht?

Arbeidsovereenkomst | 09-02-2023

In onze arbeidsovereenkomsten staat altijd de heer of mevrouw. Is een aanhef in de arbeidsovereenkomst verplicht of is alleen een naam ook goed? U kunt een arbeidsovereenkomst...

Mogen wij functienamen van werknemers zomaar wijzigen?

Arbeidsovereenkomst | 09-02-2023

Wij willen ons functiegebouw herinrichten. Mogen wij functienamen van werknemers zomaar wijzigen? Of u een functienaam tussentijds mag aanpassen, is afhankelijk van de...

Geldt de hoge of lage premie Awf bij wachtdiensten?

Sociale verzekeringen | 06-02-2023

We hebben werknemers in dienst die wachtdiensten draaien en vooraf niet weten hoeveel uur ze zullen werken. Moeten wij voor hen de hoge of de lage premie WW/Awf toepassen?...

Is toezegging in werkgeversverklaring over contract bindend?

Arbeidsovereenkomst | 30-01-2023

Een werknemer met een contract voor bepaalde tijd heeft mij gevraagd om een werkgeversverklaring in te vullen. Hij heeft deze nodig voor het aanvragen voor een hypotheek....