Vraag & antwoord

Moeten wij een BHV'er een vergoeding betalen?

Bedrijfshulpverlening (BHV) | Publicatiedatum 22-07-2019

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken? Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er)...

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in zijn derde ziektejaar?

Projectmanagement | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze organisatie heeft een loonsanctie opgelegd gekregen. Nu zijn we benieuwd wat de rechten en plichten van de werknemer zijn in het derde jaar van arbeidsongeschiktheid....

Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding voldoen?

Studiekosten | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n studiekostenbeding in elk geval...

Mogen we een vaste werknemer voor een andere functie een tijdelijk contract aanbieden?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij willen een werknemer met een vast contract een andere functie aanbieden waarvoor hij een tijdelijk contract zou krijgen en een lager salaris. Mag dit? Het is niet...

Mag ik een geheimhoudingsbeding afspreken met een stagiair?

Stagiairs | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij zijn deze maand gestart met een stagiair. In zijn contract staat geen geheimhoudingsbeding. Is zo’n bepaling wel toegestaan bij een stagiair? Een geheimhoudingsbeding...

Is een klokkenluidersregeling verplicht als een organisatie met veel vrijwilligers werkt?

Klokkenluidersregeling | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij hebben minder dan vijftig werknemers in dienst, maar werken wel met meer dan vijftig vrijwilligers. Is een klokkenluidersregeling dan verplicht? Op basis van de Wet...

Hoe omschrijf ik bij een overname de beëindigingsreden in een vaststellingsovereenkomst?

Ontslag met wederzijds goedvinden | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze organisatie wordt overgenomen, zonder de werknemers. Ik sluit met hen een vaststellingsovereenkomst. Hoe omschrijf ik de beëindigingsreden? Het is voor de juridische...

Kan ik een mondelinge toezegging voor een baan weer intrekken?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 22-07-2019

Kan ik een mondelinge toezegging voor een baan weer intrekken? En hoe zit dit voor de mondelinge aanvaarding van de sollicitant? De arbeidsovereenkomst komt tot stand...

Welke disciplinaire maatregelen kunnen in een klachtenregeling voor ongewenst gedrag?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 22-07-2019

Ik stel momenteel een klachtenregeling voor ongewenst gedrag op. In onze cao is hierover niets bepaald en we hebben geen ondernemingsraad. Welke disciplinaire maatregelen...

Mogen zwangerschapscontroles tijdens werktijd plaatsvinden?

Zwangerschap | Publicatiedatum 22-07-2019

Mogen zwangerschapscontroles van een werkneemster tijdens werktijd plaatsvinden? Behoudt ze tijdens een controle het recht op loon? Een zwangere werkneemster moet af...