Vraag & antwoord

Wat is een preventieve ontslagtoets?

Arbeidsrecht | 03-04-2023

We hebben nu al een paar keer de term 'preventieve ontslagtoets' gelezen. Maar wat betekent dat nou precies? De preventieve ontslagtoets betekent dat een werkgever toestemming...

Waar moeten we op letten bij de collegiale in- of uitleen van werknemers?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 04-01-2023

Wij hebben tijdelijk een aantal werknemers 'over', terwijl een bevriende organisatie werknemers tekortkomt. We willen die organisatie graag helpen. Waar moeten we op...

Wat zijn de gevolgen als een werknemer naar een 'lichtere' functie gaat?

Arbeidsrecht | 24-03-2022

Een werknemer heeft aangegeven dat hij om medische redenen een lichtere functie wil, of anders minder uren wil gaan werken. Hierdoor hoeft hij zich minder vaak ziek te...

Mag ik met een werknemer een voorlopig functieprofiel afspreken?

Arbeidsvoorwaarden | 15-11-2021

Wij willen een aantal nieuwe werknemers aannemen, maar hun functie-inhoud staat nog niet vast. Is het toegestaan om af te spreken dat ze een voorlopig functieprofiel...

Wat is een re-integratiedossier en wat moet erin staan?

Wet verbetering poortwachter | 05-11-2021

We hebben een arbeidsongeschikte medewerker in dienst. Het lijkt erop dat hij wat langer ziek zal blijven. Nu willen we de regels van de Wet verbetering poortwachter...

Mag werkgever deelname aan bedrijfsuitje verplicht stellen?

Arbeidsrecht | 29-01-2019

Met een bedrijfsuitje wil de werkgever zorgen voor binding tussen werknemers en werken aan de werksfeer. Maar mogelijk zit een werknemer helemaal niet op zo'n bedrijfsuitje...