Vraag & antwoord

Hebben we instemmingsrecht bij de harmonisering van rechten voor een roosterregeling?

Arbeidstijden | 26-07-2019

Onze bestuurder wil de roosterregeling uit de bedrijfs-cao hanteren en individuele afspraken afschaffen. Hij wil zo de rechten van oude en nieuwe werknemers harmoniseren....

Gelden er aparte arbeidstijden voor jongeren?

Arbeidstijden | 26-07-2019

Komende zomer zal de 17-jarige zoon van een medewerker enkele weken klusjes voor ons opknappen. Gelden er aparte arbeidstijden voor hem? De Arbeidstijdenwet (ATW) kent...

Kan Tweede Paasdag een verplichte werkdag zijn?

Arbeidstijden | 26-07-2019

Tweede Paasdag is een erkende feestdag, maar onze organisatie is op die dag gewoon open. Mag ik van medewerkers eisen om op die dag te komen werken? De Algemene termijnenwet...

Moet een werknemer worden doorbetaald tijdens de pauze?

Arbeidstijden | 24-07-2019

Er is binnen onze onderneming discussie ontstaan over het wel of niet doorbetalen van loon tijdens de pauze. Hoe steekt dit wettelijk in elkaar? De Arbeidstijdenwet kent...

Heeft de werknemer het recht om minder uren en thuis te gaan werken?

Arbeidstijden | 10-07-2019

Een werknemer wil graag minder uren gaan werken, maar ook één of meer dagen thuiswerken. Heeft de werknemer daar recht op of moet hij kiezen? Op grond van...