Vraag & antwoord

Heeft de PVT instemmingsrecht bij een nieuw contract met de arbodienst?

Arbodienst | Publicatiedatum 26-07-2019

Het contract met de arbodienst moet worden verlengd en aangepast aan de eisen van de Arbowet. Heeft de PVT hierbij instemmingsrecht? Artikel 35c WOR gaat over de bevoegdheden...

Kunnen we kosten van de bedrijfsarts op een werknemer verhalen?

Bedrijfsarts | Publicatiedatum 24-07-2019

Een werknemer is niet komen opdagen bij een afspraak met de bedrijfsarts. Wij ontvangen hiervoor nu een factuur. Kunnen we de kosten op hem verhalen? Een werknemer die...

Kan een OR-lid ook vertrouwenspersoon zijn?

Vertrouwenspersoon | Publicatiedatum 24-07-2019

Wij hebben een vacature openstaan voor een vertrouwenspersoon. Een OR-lid is geïnteresseerd, maar mag een OR-lid deze taak op zich nemen? Het is begrijpelijk dat...

Moeten we het einde van de verzuimbegeleiding melden?

Eigenrisicodragerschap | Publicatiedatum 22-07-2019

Hoe moeten we bij de Belastingdienst en UWV melden dat onze verzuimbegeleiding voor de Ziektewet gestopt is? Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet...

Kan de OR een nieuwe RI&E eisen?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | Publicatiedatum 22-07-2019

De directie heeft de opstelling van de machines drastisch gewijzigd. Alles staat nu veel dichter op elkaar. Kan onze OR een nieuwe RI&E eisen? De opstelling van machines...

Mag OR toestaan dat leidinggevende zieke oproept bij twijfel?

Instemmingsrecht | Publicatiedatum 22-07-2019

De OR heeft ingestemd met een protocol waarbij de leidinggevende een zieke mag oproepen als hij de ziekmelding niet vertrouwt. Kan dit wel? Dat gaat inderdaad wel erg...

Wie draait op voor de kosten van een second opinion?

Bedrijfsarts | Publicatiedatum 22-07-2019

Een medewerker wil graag een second opinion van een andere bedrijfsarts. Wie draait er op voor de kosten? Uw medewerker heeft het wettelijke recht om een bedrijfsarts...

Kunnen wij de bedrijfsarts aansprakelijk stellen?

Projectmanagement | Publicatiedatum 22-07-2019

Als gevolg van een fout van de bedrijfsarts is ons een loonsanctie opgelegd. Kunnen wij hiervoor de bedrijfsarts aansprakelijk stellen? Als één van uw medewerkers...

Met welke partijen is voor samenwerking een verwerkersovereenkomst nodig?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 22-07-2019

Met welke partijen moeten we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten in het kader van de AVG? Als u persoonsgegevens van uw werknemers doorgeeft aan een ‘verwerker’...

Wat doen we tegen het hoge aantal ziekmeldingen op maandag?

Bedrijfsarts | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij zien dat op maandag de meeste ziekmeldingen binnenkomen. Komt dit door misdragingen in het weekend? Wat doen we hiertegen? Een werknemer die zich op vrijdagmorgen...