Vraag & antwoord

Hoe helpen we een bhv'er na een heftige situatie?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 21-06-2023

Bhv’ers zijn doorgaans eerstelijns hulpverlener bij een ongeval in het bedrijf en worden daarom vaak als eersten geconfronteerd met ernstige situaties. Het meemaken...

Moeten wij een bhv'er een vergoeding betalen?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 08-05-2023

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken? Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er)...

Aan welke eisen moet een blusmiddel voldoen?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 08-05-2023

We kunnen een aantal brandblussers van een collegabedrijf overnemen. Kan dat gewoon en welke eisen worden er gesteld aan blusmiddelen? Waar uw organisatie blusmiddelen...

Waar moet OR op letten bij nieuwe bhv-regeling?

OR en arbeidsomstandigheden | 05-05-2023

Onze OR heeft een instemmingsverzoek gekregen voor een nieuwe bhv-regeling. Waar moeten wij bij de beoordeling op letten? Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo...

Welke opleidingen zijn er voor de bhv en zij die verplicht?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 03-12-2021

Een van onze bedrijfshulpverleners heeft een andere baan gevonden en gaat dus helaas weg. Er is een vrijwilliger die zijn bhv-taken wil overnemen, maar die heeft geen...

Hoe zorgen we voor de veiligheid van een werknemer die alleen werkt?

Arbeidsomstandigheden | 03-12-2021

Binnen onze organisatie hebben we verschillende functies waarbij de werknemer alleen werkt. Mag dit wel? We weten dat aan alleen werken extra risico's vastzitten. Bijvoorbeeld...

Wat moeten bhv'ers weten over de Automatische Externe Defibrillator (AED)?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 26-08-2021

Onze organisatie heeft een AED aangeschaft, maar klopt het dat het apparaat niet werkt bij een totale hartstilstand? En is dat iets dat onze bedrijfshulpverleners moeten...

Welke rol speelt de bhv bij een overval?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 27-11-2020

De bhv treedt op bij ongevallen en brand, maar kan de bhv ook een rol spelen bij incidenten als een overval? Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) hebben volgens de Arbowet...

Mogen we verschillende bhv'ers hebben voor verschillende taken?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 12-11-2020

Wij gaan de bedrijfshulpverlening helemaal opnieuw inrichten. Is het mogelijk om verschillende bhv'ers te hebben voor verschillende taken? Artikel 3 van de Arbowet verplicht...

Wat zijn restrisico’s en hoe moet ik die opnemen in de RI&E?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 02-07-2020

Onze preventiemedewerker en een bhv’er spraken me pas aan over restrisico’s. Wat zijn dit voor risico’s en hoe moet ik die opnemen in de RI&E? De...