Vraag & antwoord

Hoe zit het met jubileumuitkeringen?

Beloning | 19-04-2024

Eén van mijn werknemers is eind van dit jaar 25 jaar bij mij in dienst. Dit wil ik niet ongemerkt voorbij laten gaan. Nu heb ik begrepen dat het mogelijk is om...

Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

Gebruikelijk loon | 02-04-2024

De directeur-grootaandeelhouder is bijna pensioen­gerechtigd, maar hij wil af en toe klussen blijven doen met zijn eigen bv. Moet hij dan nog steeds een ‘gebruikelijk...

Wat zijn de gevolgen van een loonsverlaging voor werknemers?

Beloning | 19-02-2024

Als werknemers een deel van hun normale loon uitruilen voor bijvoorbeeld extra vakantiedagen, wordt hun loon logischerwijs lager. Wat zijn daar de gevolgen van voor onze...

Moeten we in een schrikkeljaar een dag extra loon betalen?

Beloning | 30-01-2024

Elke vier jaar is er een schrikkeljaar. De maand februari telt in zo'n jaar 29 dagen. Betekent dit dat wij dan een dag extra loon moeten betalen? Normaal gesproken is...

Is een jaarlijkse loonsverhoging verplicht?

Beloning | 03-01-2024

Onze werknemers krijgen jaarlijks met meer kosten te maken. Stijging van de lonen ligt dan ook voor de hand. Maar is die loonsverhoging eigenlijk verplicht? Of een werknemer...

Wanneer geldt de tabel bijzondere beloningen?

Aangifte loonheffingen | 02-12-2023

In welke situaties moeten we bij het berekenen van de verschuldigde loonheffingen over het loon van de werknemers de tabel voor bijzondere beloningen gebruiken en niet...

Wat is het verschil tussen een bonus en een gratificatie?

Arbeidsvoorwaarden | 21-09-2023

Een werknemer meent dat hij aanspraak maakt op een bonus, terwijl wij van mening zijn dat er geen bonusregeling is afgesproken. We geven onze werknemers aan het einde...

Hoe weten we zeker dat onze cafetariaregeling klopt?

Beloning | 05-09-2023

We staan op het punt om een cafetariaregeling te introduceren in de organisatie, waar werknemers op vrijwillige basis een deel van hun brutoloon kunnen uitruilen voor...

Is het intrekken van een regeling voor aanbrengbonus toegestaan?

OR en arbeidsvoorwaarden | 15-06-2023

Kan uw bestuurder die aanbrengbonus dan zomaar halveren of zelfs afschaffen? En heeft uw OR daarbij dan instemmingsrecht? Een aanbrengbonus is voor een werkgever een...

Is belonen in cryptovaluta interessant voor onze organisatie?

Beloning | 05-04-2023

Steeds meer Nederlanders beschikken over cryptogeld, zoals bitcoin en ethereum. Ik las dat sommige werkgevers met cryptogeld belonen. Onze organisatie overweegt dit nu...