Vraag & antwoord

Moet het ID-bewijs worden bewaard in de loonadministratie?

Loonadministratie | 19-01-2024

Is het bewaren van een identiteitsbewijs in de loonadministratie verplicht of mag een werknemer verzoeken om geen ID-bewijs in de loonadministratie te bewaren? Als werkgever...

Mogen we papieren bonnen digitaal bewaren?

Bewaarplicht | 28-11-2023

Onze administratie is volledig gedigitaliseerd, maar werknemers komen met papieren bonnen. Moeten we die scannen? Het uitgangspunt is dat de administratie en documenten...

Hoe voldoen wij aan de bewaarplicht?

Bewaarplicht | 07-06-2023

Voldoen wij aan de bewaarplicht als we alleen geprinte facturen opslaan en het digitale origineel niet? Ondernemingen krijgen veel facturen digitaal binnen. Ook in uw...

Wat zijn de gevolgen van een verbrande administratie?

Bewaarplicht | 02-05-2023

Door een kleine brand en waterschade is een deel van de administratie verloren gegaan. Heeft dit bepaalde gevolgen? Niet alleen het vuur bij een brand, maar ook het bluswater...

Personeelsgegevens vernietigen na uitdiensttreding?

Loonadministratie | 06-01-2023

Van werknemers moeten we van allerlei documenten in de administratie bewaren. Moeten we die ook nog bewaren als ze eenmaal uit dienst zijn? Zodra een werknemer uit dienst...

Moeten wij declaraties zonder bon accepteren?

Werkkostenregeling (WKR) | 31-10-2022

Mogen wij gemaakte kosten ook vergoeden aan werknemers als zij geen bonnetje of andere vorm van bewijs kunnen laten zien? Uw organisatie mag in principe de daadwerkelijk...

Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren?

Zwangerschap | 09-10-2022

Om de UWV-uitkering van een zwangere werkneemster aan te vragen, hebben we haar vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Moeten we de zwangerschapsverklaring waar die op...

Waar moeten we op letten bij archiefverhuizing?

Bewaarplicht | 20-04-2022

Dankzij ons thuiswerkbeleid hebben we voor onze onderneming minder ruimte nodig. We gaan verhuizen. Waar moeten we op letten bij archiefverhuizing? Gaat uw onderneming...

In welke gevallen mogen we afwijken van de bewaartermijn?

Bewaarplicht | 18-02-2022

Bij het archiveren van documenten houden we ons aan bewaartermijnen. In welke gevallen mag je daarvan afwijken? Voor het overzicht zou u het liefst zo min mogelijk bewaren...

Heeft de AVG iets veranderd aan de bewaartermijnen?

Bewaarplicht | 07-07-2021

Is er sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) iets veranderd aan de bewaartermijnen van verschillende gegevens? Bewaartermijnen van de...