Vraag & antwoord

Is een declaratie zonder factuur wel te vergoeden?

Facturen | 22-07-2019

Soms hebben werknemers geen factuur voor de gemaakte kosten. Is een kostenvergoeding dan nog wel mogelijk? Dat kán wel, maar heel erg handig is het niet. Werkgevers...

Onkosten vergoeden, mag dat zonder factuur?

Werkkostenregeling (WKR) | 22-07-2019

Soms hebben werknemers geen factuur voor de gemaakte kosten. Kan onze organisatie in dat geval wel gewoon een kostenvergoeding geven? Het korte antwoord luidt: dat kán...

Hoe voldoen wij aan de bewaarplicht?

Bewaarplicht | 15-07-2019

Voldoen wij aan de bewaarplicht als we alleen geprinte facturen opslaan en het digitale origineel niet? Ondernemingen krijgen veel facturen digitaal binnen. Ook in uw...

Moeten wij declaraties zonder bon accepteren?

Werkkostenregeling (WKR) | 10-07-2019

Mogen wij gemaakte kosten ook vergoeden aan werknemers als zij geen bonnetje of andere vorm van bewijs kunnen laten zien? Uw organisatie mag in principe de daadwerkelijk...

Kunnen werknemers eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 10-07-2019

In de AVG is het recht op vergetelheid opgenomen. Betekent dit dat werknemers kunnen eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt? Het recht om vergeten...