Vraag & antwoord

Moeten wij een bhv'er een vergoeding betalen?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 08-05-2023

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken? Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er)...

Wat zijn de aandachtspunten bij het geven van onbetaald verlof?

Verlofregelingen | 20-04-2023

Als een werknemer een sabbatical wil en daarvoor een periode onbetaald verlof wil nemen, wat zijn dan de aandachtspunten voor de werkgever? De werknemer blijft in dienst,...

Wat is het verschil tussen een minimum- en een standaard-cao?

Cao | 23-03-2023

Bij onze organisatie is een cao van toepassing. We constateren als ondernemingsraad (OR) dat voor bepaalde werknemers gunstigere arbeidsvoorwaarden gelden dan die in...

Mogen wij een deadline stellen voor reiskostendeclaraties?

Reiskosten | 09-03-2023

Werknemers die incidenteel naar een klant of naar een congres reizen met eigen vervoer, kunnen een declaratie indienen voor een reiskostenvergoeding. Mogen wij een vervaltermijn...

Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 07-03-2023

Het staat al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest....

Wat zijn de regels bij een staking?

Arbeidsvoorwaarden | 07-03-2023

In de eerste maanden van 2023 zijn er relatief veel acties en stakingen geweest. Welke regels gelden er bij stakingen? Bij een staking onderbreekt een groep werknemers...

Mogen wij de begrafeniskosten van een overleden werknemer onbelast betalen?

Loonadministratie | 18-01-2023

We willen graag de begrafenis van een overleden werknemer betalen. Mogen wij dit onbelast doen? En mogen wij ook een onbelaste overlijdensuitkering betalen aan zijn meerderjarige...

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in zijn derde ziektejaar?

Loondoorbetaling bij ziekte | 13-01-2023

Onze organisatie heeft een loonsanctie opgelegd gekregen van het UWV, en we hebben ook nog een werknemer in dienst die vanwege arbeidsongeschiktheid niet kan werken in...

Wat is de PAWW?

Sociale verzekeringen | 17-11-2022

Ik lees steeds over premies en uitkeringen voor de PAWW. Wat houdt dit in en is onze organisatie verplicht om iets voor de werknemers te regelen? De private aanvulling...

Mag Hemelvaartsdag een verplichte werkdag zijn?

Vakantiedagen | 22-07-2022

Hemelvaart is een erkende feestdag, maar in onze onderneming wordt op die dag altijd gewoon gewerkt. Mogen we dat eigenlijk wel van werknemers eisen? De Algemene termijnenwet...