Vraag & antwoord

Wat is het verschil tussen dwingend en regelend recht?

Arbeidsrecht | 23-07-2024

We proberen binnen onze organsatie alle arbeidsvoorwaarden altijd correct af te spreken. Nu lezen we dat we soms wél van de wet mogen afwijken als we afspraken...

Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen? Voor een werkgever kan...

Kan ex-werknemer loon vorderen na verhoging cao-loon?

Cao | 30-04-2024

Eén van onze oud-werknemers heeft zich bij ons gemeld voor een nabetaling van loon. Na zijn vertrek is namelijk in de cao afgesproken dat de werknemers met terugwerkende...

Is het mogelijk om over te stappen naar een andere cao?

Cao | 18-04-2024

Binnen onze organisatie passen we een cao toe die vroeger prima bij onze bedrijfsactiviteiten paste, maar nu niet meer. Onze organisatie is gegroeid en onze werkzaamheden...

In welke situaties moeten wij verplicht een cao toepassen?

Cao | 17-04-2024

Eén van onze werknemers is van mening dat wij ten onrechte geen cao toepassen. Volgens hem valt onze organisatie onder de werkingssfeer van een cao. Hoe komen...

Mogen wij een deadline stellen voor reiskostendeclaraties?

Reiskosten | 01-02-2024

Werknemers die incidenteel naar een klant of naar een congres reizen met eigen vervoer, kunnen een declaratie indienen voor een reiskostenvergoeding. Mogen wij een vervaltermijn...

Mogen wij de begrafeniskosten van een overleden werknemer onbelast betalen?

Loonadministratie | 17-01-2024

We willen graag de begrafenis van een overleden werknemer betalen. Mogen wij dit onbelast doen? En mogen wij ook een onbelaste overlijdensuitkering betalen aan zijn meerderjarige...

Geldt het minimumloon ook voor werknemers in het buitenland?

Minimumloon | 16-01-2024

Onze organisatie heeft ook werknemers in het buitenland. Geldt het Nederlandse minimumloon ook voor hen? Maakt het daarbij nog uit in welk land ze werken, en wat daar...

Is een jaarlijkse loonsverhoging verplicht?

Beloning | 03-01-2024

Onze werknemers krijgen jaarlijks met meer kosten te maken. Stijging van de lonen ligt dan ook voor de hand. Maar is die loonsverhoging eigenlijk verplicht? Of een werknemer...

Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 02-01-2024

Het stond al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest....