Vraag & antwoord

Mag Hemelvaartsdag een verplichte werkdag zijn?

Cao | 22-07-2019

Hemelvaart is een erkende feestdag, maar in onze onderneming wordt op die dag altijd gewoon gewerkt. Mogen we dat eigenlijk wel van werknemers eisen? De Algemene termijnenwet...

Kan de OR verzoeken om extra loon als de organisatie onder een cao valt?

Cao | 22-07-2019

Onze organisatie draait al enkele jaren erg goed. De OR wil daarom aandringen op extra uitgaven voor de werknemers. Kan dat wel aangezien onze organisatie onder een cao...

Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen? Voor een werkgever kan...

Moeten wij een BHV'er een vergoeding betalen?

Bedrijfshulpverlening (BHV) | 22-07-2019

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken? Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er)...

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in zijn derde ziektejaar?

Projectmanagement | 22-07-2019

Onze organisatie heeft een loonsanctie opgelegd gekregen van het UWV. Nu zijn we benieuwd wat de rechten en plichten van de werknemer en werkgever zijn in het 3e jaar...

Kan ex-werknemer loon vorderen na verhoging cao-loon?

Cao | 22-07-2019

Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt? Dit hangt af van de manier waarop...

Heeft de OR adviesrecht op het instellen van nieuwe functies?

Werkwijze OR | 09-04-2015

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee...

Waarin verschillen de bedrijfstak- en ondernemings-cao?

Cao | 18-11-2009

Er bestaan zowel bedrijfstak-cao's als ondernemings-cao's. Wat zijn de verschillen hiertussen? Kunnen we zelf een keuze maken voor het type cao? Een bedrijfstak-cao geldt...