Vraag & antwoord

Heeft de AVG iets veranderd aan de bewaartermijnen?

Bewaarplicht | 07-07-2021

Is er sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) iets veranderd aan de bewaartermijnen van verschillende gegevens? Bewaartermijnen van de...

Hoelang moeten we beoordelingsverslagen bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 26-07-2019

We zijn onze personeelsdossiers aan het opschonen. Hoelang moeten we de verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren? Sinds 25 mei 2018 moet uw organisatie rekening houden...

Hoe lang mag ik volgens de AVG functioneringsgesprekken bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-07-2019

Hoe lang mag mijn organisatie de verslagen van functioneringsgesprekken bewaren van werknemers die al heel lang in dienst zijn? Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming...

Moet de OR instemmen met een bewaartermijn van persoonsgegevens van tien jaar?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Onze OR is verzocht om instemming met verlenging van de bewaartermijn van opgelegde disciplinaire maatregelen in het personeelsdossier van één naar tien...

Hoe lang mogen wij verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Sommige medewerkers zijn al jaren in dienst. Hoelang mag ik de verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren van deze medewerkers in het kader van de AVG? Op basis van...

Geldt een versleutelde mail als rechtsgeldig bewijs?

Ondernemingsrecht | 22-07-2019

Geldt in een juridisch conflict een versleutelde e-mail als rechtsgeldig bewijs, net als een aangetekende brief? De hoofdregel is dat een e-mail een rechtsgeldige verklaring...

Waar moet ik op letten bij afsluiten vaststellingsovereenkomst?

Belastingcontrole | 22-07-2019

De fiscus wil met mij een vaststellingsovereenkomst sluiten. Wat moet er in zo’n overeenkomst allemaal zijn opgenomen? Moet ik nog ergens op letten? Als u een geschil...

Hoe voer ik een gesprek met een lastige werknemer?

Conflicthantering | 10-07-2019

In onze organisatie staat een werknemer bekend als ‘lastig om mee te werken’. Hoe kan ik het beste in gesprek gaan met deze persoon? Regelmatig zult u in...

Hoe moet een bestuurder zich opstellen in een conflict?

Conflicthantering | 10-07-2019

Momenteel speelt er een conflict binnen de organisatie. Moet ik mij daar als bestuurder in mengen? Zo ja, wat is zijn de do’s en don’ts als bestuurder? Als...

Is een vrijwilligersovereenkomst altijd noodzakelijk?

Vrijwilligers | 10-07-2019

Wij werken veel met vrijwilligers. Afspraken maken we over de mail. Heeft een vrijwilligersovereenkomst dan nog toegevoegde waarde? Vrijwilligers kiezen bewust voor een...