Vraag & antwoord

Is een werkonderbreking nodig voor de 30%-regeling?

30%-regeling | Publicatiedatum 22-07-2019

Als een buitenlandse werknemer die onder de 30%-regeling valt voor onze onderneming gaat werken, maakt het dan uit of hij vóór indiensttreding bij ons een...

Kunnen we vertrouwen op Handboek Loonheffingen?

Handboek Loonheffingen | Publicatiedatum 30-03-2015

Ik las een artikel over het maken van afspraken met de Belastingdienst. Aan informatie op de website van de fiscus kan ik geen rechten ontlenen, staat er. Maar hoe zit...