Vraag & antwoord

Hoe snel moet ik betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst?

Contact met de Belastingdienst | 10-06-2020

Hoe snel moet ik als bestuurder melden dat mijn bv niet in staat is om de belastingschulden te betalen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen? Als bestuurder moet...

Over welke termijn moet ik aangifte BTW doen?

Aangifte BTW | 29-01-2020

Moet ik altijd aangifte BTW per kwartaal doen, of kan het ook per maand of jaar? Nadat u zich als ondernemer heeft aangemeld, ontvangt u een brief van de Belastingdienst...

Is een werkonderbreking nodig voor de 30%-regeling?

30%-regeling | 22-07-2019

Als een buitenlandse werknemer die onder de 30%-regeling valt voor onze onderneming gaat werken, maakt het dan uit of hij vóór indiensttreding bij ons een...

BTW-plicht voor gastouderopvang?

Contact met de Belastingdienst | 20-04-2015

Onze organisatie bemiddelt tussen ouders en gastouders. Deze gastouders fungeren daardoor als zelfstandig ondernemer. Het is ons niet helemaal duidelijk of ze dit ook...

Kunnen we vertrouwen op Handboek Loonheffingen?

Contact met de Belastingdienst | 30-03-2015

Ik las een artikel over het maken van afspraken met de Belastingdienst. Aan informatie op de website van de fiscus kan ik geen rechten ontlenen, staat er. Maar hoe zit...

Wanneer brengt u BTW in rekening bij huurkoop?

Contact met de Belastingdienst | 23-10-2012

Huurkoop is een overeenkomst waarbij het goed pas van eigendom verandert als de laatste huurtermijn is betaald. Tot dat moment blijft de leverancier eigenaar. Voor de...

Welke termijn geldt voor het indienen van een aangifte schenkbelasting?

Contact met de Belastingdienst | 13-12-2009

Mijn organisatie heeft een flink bedrag geschonken gekregen van een weldoener. Hierover moet natuurlijke schenkbelasting worden afgedragen maar voor wanneer moet ik nu...