Vraag & antwoord

Mogen de persoonsgegevens van werknemers op de schijf staan?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Op ons bedrijfsnetwerk staat een lijst met de namen en telefoonnummers van werknemers. Alle collega’s kunnen hier bij. Is dat in strijd met de AVG? Eén van...

Mogen we gegevens over het kind van een werknemer bewaren?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Als een werknemer een kind krijgt, wat moeten we dan doen met de gegevens die we daarover ontvangen? Mogen we die bewaren of niet? In veel organisaties is het een standaardvraag...

Waar letten we als OR op bij een nieuw protocol voor ICT en apparatuur?

Instemmingsrecht | 22-07-2019

Onze werkgever wil een protocol dat én het privégebruik van e-mail, internet en telefoon én de ICT-ondersteuning reguleert. Waarop moet onze OR letten?...

Moet de OR instemmen met een bewaartermijn van persoonsgegevens van tien jaar?

Werken met persoonsgegevens | 22-07-2019

Onze OR is verzocht om instemming met verlenging van de bewaartermijn van opgelegde disciplinaire maatregelen in het personeelsdossier van één naar tien...

Geldt het instemmingsrecht op bekendmaking resultaten werknemers?

Instemmingsrecht | 22-07-2019

In onze organisatie worden individuele resultaten van werknemers bekend gemaakt op de afdeling. Onze OR vraagt zich af of dit instemmingsplichtig is. Als de resultaten...

Moet een organisatie bepaalde data onversleuteld beschikbaar houden?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Mag een organisatie sowieso alle data versleutelen als zij dat wil, of moet sommige informatie volgens de wet in een leesbaar formaat opgeslagen worden? Bijvoorbeeld...

Mogen loonstroken digitaal verstuurd worden?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Onze organisatie verstuurt loonstroken digitaal naar werknemers. Riskeren wij hiermee een boete wegens het overtreden van de AVG? Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)...

Wanneer krijgen we een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Hoewel wij er alles aan doen om aan de AVG te voldoen, is onze grote angst natuurlijk een hoge boete. Hoe reëel is de kans op een boete van de AP? De Autoriteit...

Is tweefactorauthenticatie beter dan een gewoon wachtwoord?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

In het kader van de AVG is onze organisatie het beveiligingsbeleid onder de loep aan het nemen. Is inloggen met tweefactorauthenticatie noodzakelijk? Sommigen noemen...

Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens ook over klanten uit het buitenland?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Het is ons nog niet duidelijk of de Autoriteit Persoonsgevens ook de toezichthouder is als wij persoonsgegevens van Belgische klanten verwerken? Als uw organisatie persoonsgegevens...