Vraag & antwoord

Hoe kunnen wij de informatie op oude harde schijven wissen?

Datalekken | 22-07-2019

Binnenkort dankt onze organisatie een lading harde schijven af. Hoe zorgen wij dat de gevoelige data op die opslagmedia niet terug te halen zijn? Opslagmedia moeten nooit...

Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen? Voor een werkgever kan...

Hoe lang mogen wij verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Sommige medewerkers zijn al jaren in dienst. Hoelang mag ik de verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren van deze medewerkers in het kader van de AVG? Op basis van...

Hoe selecteren wij een goede functionaris gegevensbescherming?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Ik ben voor onze organisatie op zoek naar een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Wie is daarvoor de beste keuze? Sommige organisaties zijn sinds 25 mei 2018...

Kunnen we zakelijk e-mailaccount aanhouden na uitdiensttreding?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Is het in strijd met de AVG als we het zakelijke e-mailaccount van een werknemer aanhouden na uitdiensttreding? Het aanhouden van een zakelijk e-mailaccount na uitdiensttreding...

Mag ik gegevens van wearables van werknemers verwerken?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Onze organisatie geeft werknemers in het kader van gezondheidsbeleid wearables. Mag ik gegevens hiervan verwerken als personeel dat goed vindt? Uw organisatie kan in...

Met welke partijen is voor samenwerking een verwerkersovereenkomst nodig?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 22-07-2019

Met welke partijen moeten we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten in het kader van de AVG? Als u persoonsgegevens van uw werknemers doorgeeft aan een ‘verwerker’...

Is het toegestaan om kopie van identiteitsbewijs van zzp’er in de personeelsadministratie te

Identificatieplicht | 22-07-2019

Is het toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs van een zzp’er in onze personeelsadministratie te bewaren of overtreden we dan de privacyregels? Het maken...

Is een verwerkersovereenkomst verplicht bij opslaan in de cloud?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 17-07-2019

Voldoet onze administratie aan de AVG als wij onze gegevens in de cloud opslaan en moet ik dan ook een verwerkersovereenkomst sluiten? Uw onderneming kan de verwerking...

Is encryptie toegestaan?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-07-2019

Bestaat er in Nederland wetgeving die het gebruik van encryptie verbiedt? Er is in Nederland géén wetgeving die het gebruik van encryptie (versleuteling...