Vraag & antwoord

Extra dividend uitkeren vanwege fiscale plannen?

Dividend | 28-01-2020

Volgens de fiscale plannen wordt de heffing van box 2 de komende jaren verhoogd. Is het daarom verstandig om mijn bv (extra) dividend te laten uitkeren? Het kabinet snijdt...

Lager gebruikelijk loon bij veel lagere winst?

Gebruikelijk loon | 06-01-2020

Mag ik mijn gebruikelijk loon van € 75.000 naar beneden bijstellen als de omzet en daarmee ook de winst (het verlies) van mijn bv in een kalenderjaar veel lager...

Wat telt mee voor gebruikelijk loon?

Gebruikelijk loon | 06-01-2020

Als dga moet ik rekening houden met het gebruikelijk loon. Wat telt er nu wel en niet mee voor de bepaling van dit loon? Als werknemer van een bv waarin u een aanmerkelijk...

Is de winst- of agioreserve van toepassing?

Aangifte BTW | 15-07-2019

Wat is het verschil tussen ‘uit de winst’ en ‘uit de agio’ bij de aangifte dividendbelasting? In de aangifte voor de dividendbelasting (onder...