Vraag & antwoord

Kan de werkgever eerder maatregelen nemen als een werknemer zich opnieuw ziekmeldt?

Loondoorbetaling bij ziekte | 10-07-2019

Kunnen wij een werknemer die terugkomt na langdurige ziekte bij nieuw verzuim met soortgelijke beperkingen laten weten dat we eerder maatregelen nemen, zoals een tweede...

Wat zijn de voor- en nadelen van prestatiegericht belonen?

Beloning | 12-04-2010

Het koppelen van prestaties aan (een deel van) het loon heeft veel voordelen, maar zijn er ook nadelen? U kunt voor het halen van bepaalde resultaten of prestaties een...

Wat houdt het informatierecht precies in?

Informatierecht | 25-01-2010

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een informatierecht. Wat betekent dit precies? De Wet op de ondernemingsraden (WOR) gaat uitgebreid in op de...