Vraag & antwoord

Kan een werkgever onder een beëindigingsovereenkomst uit?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 13-10-2020

Onze organisatie heeft een ontslag met wederzijds goedvinden afgesproken met een werknemer. De afspraken hebben we vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. We...

Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?

Ontslag | 18-05-2020

Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst...

Wat valt onder loon in geld?

Loonadministratie | 16-04-2020

Wat valt allemaal onder de noemer loon in geld? Vallen daar ook bitcoins onder? Werknemers kunnen het loon in veel verschillende vormen genieten. Loon in geld is daarbij...

Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij loonbeslag?

Loonbeslag | 26-07-2019

Een gerechtsdeurwaarder vraagt naar de onregelmatigheidstoeslag die we aan een werknemer uitbetalen. Telt deze toeslag mee voor de berekening van de beslagvrije voet?...

Kan ik beroep op middeling doen na ontslagvergoeding?

Gouden handdruk | 24-07-2019

Ik heb in 2018 een flinke ontslagvergoeding ontvangen. Daardoor was mijn inkomen in 2018 aanzienlijk hoger dan in de jaren ervoor. Kan ik nu een beroep op middeling doen?...

Wat is een fictieve opzegtermijn?

Ontslag | 22-07-2019

Bij uitdiensttreding van een werknemer houdt UWV voor de betaling van een uitkering een fictieve opzegtermijn aan. Wat bedoelt UWV daarmee? Bij ontslag van een werknemer...

Hoe berekenen we de ZVW-heffing over een ontslagvergoeding?

Gouden handdruk | 22-07-2019

We moeten over de ontslagvergoeding die we aan een werknemer gaan uitkeren werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen. Hoe bereken ik dat? Een ontslagvergoeding is...

Is de bedrijfsgrootte van belang voor de compensatie van de transitievergoeding?

Transitievergoeding | 22-07-2019

Maakt het voor de aanvraag van de compensatie transitievergoeding uit hoeveel werknemers in dienst zijn? Er gaat geen grens gelden voor het aantal werknemers dat een...

Is concurrentiebeding ook pas in vaststellingsovereenkomst af te spreken?

Concurrentiebeding | 12-07-2019

Een werknemer zonder concurrentiebeding vertrekt met wederzijds goedvinden. We willen niet dat hij bij de concurrent gaat werken, maar we hebben in de arbeidsovereenkomst...