Vraag & antwoord

Wat is een belastinglatentie?

Jaarverslag en jaarrekening | 17-02-2021

Bij de fiscale en commerciële jaarrekening ontstaan vaak verschillen in boekwaarden van activa en passiva. Dan kan er een belastinglatentie optreden. Wat is dat?...

Mag ik mijn jaarrekening op basis van fiscale grondslagen vaststellen?

Jaarverslag en jaarrekening | 16-02-2021

Ik wil mijn jaarrekening graag op basis van de fiscale waarderingsgrondslagen vaststellen in plaats van op de commerciёle grondslagen, maar mag dat zomaar? De jaarrekening...

Onder welk jaarrekeningregime valt mijn onderneming?

Jaarverslag en jaarrekening | 29-01-2021

Onder welk jaarrekeningregime valt mijn onderneming, micro-onderneming of kleine onderneming? En welke is het gunstigst om onder te vallen? Er zijn vier jaarrekeningregimes:...

Hoe verwerken we een softwarelicentie van één jaar in de jaarrekening?

Boekhouden | 08-12-2020

We hebben een licentie betaald voor een boekhoudpakket met een geldigheidsduur van één jaar voor € 750. Hoe verwerken we die in de jaarrekening?...

Welke financiële documenten vraagt de OR op bij de financiële afdeling?

Ondernemingsraad | 03-11-2020

Onze onderneming heeft sinds kort een ondernemingsraad. Welke financiële documenten zal de OR bij onze financiële afdeling waarschijnlijk opvragen? Een ondernemingsraad...

Hoe moeten wij de kosten van groot onderhoud verwerken?

Afschrijven | 12-06-2020

Hoe moeten wij de kosten van groot onderhoud voor onze onderneming tegenwoordig verwerken? Vooral als uw onderneming bedrijfsgebouwen of -terreinen bezit, heeft u periodiek...

Is de paragraaf over continuïteit in het bestuursverslag nu al verplicht?

Jaarverslag en jaarrekening | 12-06-2020

Wat wordt er bedoeld met een paragraaf over continuïteit in het bestuursverslag en is deze tekst nu al verplicht? Het gevaar voor de continuïteit van een onderneming...

Is een beoordeling van de accountant hetzelfde als een accountantsverklaring?

Jaarverslag en jaarrekening | 12-06-2020

Als onze accountant is langs geweest, krijgen we altijd een verklaring waarin hij een beoordeling geeft. Is dat hetzelfde als een accountantsverklaring of niet? Als de...

Wat is het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening?

Jaarverslag en jaarrekening | 11-06-2020

We worden elk jaar gevraagd om voor onze onderneming een jaarrekening op te stellen, maar soms spreekt men over een jaarverslag. Wat is dat dan precies? Het boekwerk...

Moeten we in de jaarstukken over 2019 rekening houden met de coronacrisis?

Corona-advies | 15-04-2020

Moeten we in het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 rekening houden met de gevolgen van de coronacrisis? Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een...