Vraag & antwoord

Is een stagevergoeding loon of onkostenvergoeding?

Stagiairs | 26-07-2019

Hoe moeten we een vergoeding aan stagiairs van € 400 per maand verwerken voor de loonheffingen, als belast loon of onbelaste onkostenvergoeding? Er is in dit geval...

Moet het ID-bewijs worden bewaard in de loonadministratie?

Identificatieplicht | 24-07-2019

Is het bewaren van een ID-bewijs in de loonadministratie verplicht of mag een werknemer verzoeken geen ID-bewijs in de loonadministratie te bewaren? Als werkgever bent...

Hoe verreken ik het kerstdiner voor vrijwilligers in de loonadministratie?

Vrijwilligers | 22-07-2019

Voor het jaarlijkse kerstdiner nodigen wij ook de vrijwilligers uit die voor onze organisatie werken. Hoe regelen we dat in de loonadministratie? Uw organisatie kan alleen...

Wat moeten we doen als we te veel loon betaald hebben?

Aangifte loonheffingen | 22-07-2019

We hebben een werknemer bij vergissing te veel loon uitbetaald. Hij heeft dit zelf ontdekt en het te veel betaalde bedrag vrijwel direct aan ons teruggestort. Hoe kunnen...

Wat gebeurt er met levenslooptegoed bij uitdiensttreding?

Loonadministratie | 22-07-2019

Als een werknemer uit dienst gaat zonder nieuwe werkgever, kan hij dan levenslooptegoed opnemen en zijn daar dan sociale premies over verschuldigd? Uw organisatie heeft...

Mag er een fictief BSN in de loonaangifte staan?

Aangifte loonheffingen | 22-07-2019

Wij hebben van een werknemer nog geen burgerservicenummer. Kunnen we in de loonaangifte een fictief nummer gebruiken? Als een werknemer geen burgerservicenummer (BSN)...

Hoe moeten we gemoedsbezwaarden in de loonadministratie verwerken?

Loonadministratie | 22-07-2019

We hebben een werknemer aangenomen die gemoedsbezwaard is. Welke gevolgen heeft dat voor onze loonadministratie? Sommige werknemers willen vanwege hun levensovertuiging...

Hoe verwerk ik kosten die met een betaalpas van de zaak zijn betaald?

Werkkostenregeling (WKR) | 22-07-2019

Hoe moet ik de reis- en verblijfkosten in mijn administratie verwerken die door een werknemer met de betaalpas van de zaak zijn betaald? Als een werknemer – bijvoorbeeld...

Gelden voor doorbetalers bijzondere administratieve regels?

Aangifte loonheffingen | 17-07-2019

Een van onze medewerkers is voor een opdracht tijdelijk ook in dienst bij een andere onderneming. Gelden er nu bijzondere administratieve regels? Een werknemer kan voor...