Vraag & antwoord

Moeten zwangerschapscontroles onder werktijd plaatsvinden?

Zwangerschap | 30-04-2024

Een zwangere werkneemster wil steeds onder werktijd naar haar zwangerschapscontroles. Zij zegt dat ze daar recht op heeft, met behoud van loon. Mogen we van haar verwachten...

Werknemer weer ziek na lange arbeidsongeschiktheid: en nu?

Loondoorbetaling bij ziekte | 29-04-2024

Wij hebben een werknemer die na bijna twee jaar arbeidsongeschiktheid weer aan de slag is gegaan. Maar nu meldt hij zich weer ziek met soortgelijke klachten. Kunnen wij...

Moeten we een zieke stagiair doorbetalen?

Stagiairs en leerbanen | 01-02-2024

Een stagiair die in onze organisatie een half jaar werkervaring komt opdoen, heeft zich gisteren ziekgemeld. Blijft zijn stagevergoeding tijdens ziekte gewoon doorlopen?...

Heeft bezwaar maken tegen loonsanctie van UWV zin?

Loondoorbetaling bij ziekte | 10-01-2024

UWV heeft onze organisatie een loonsanctie opgelegd. Wij overwegen bezwaar aan te tekenen tegen deze extra loondoorbetalingsplicht van maximaal 52 weken. Hoe werkt...

Werknemer wil loonsanctie UWV: kan hij dat eisen?

Re-integratie | 30-11-2023

Eén van onze werknemers is bijna twee jaar arbeidsongeschikt. UWV heeft besloten dat we voldaan hebben aan al onze re-integratieverplichtingen en dat de werknemer...

Mag zieke werknemer passende arbeid weigeren wegens mantelzorg?

Re-integratie | 22-07-2023

Een arbeidsongeschikte werknemer wil zijn ernstig zieke echtgenote verzorgen. Mag hij daarom weigeren om passende arbeid uit te voeren? Een arbeidsongeschikte werknemer...

Is een lager loon bij ziekte van invloed op de pensioenopbouw?

Loondoorbetaling bij ziekte | 27-03-2023

Een werknemer is al een geruime tijd afwezig van werk, omdat hij kampt met een ernstige ziekte. In zijn tweede jaar van ziekte krijgt hij nog 70% van zijn loon uitbetaald....

Wanneer heeft een oproepkracht recht op een ZW-uitkering?

Ziektewet | 10-03-2023

Ik had begrepen dat onze organisatie geen loon hoeft door te betalen aan oproepkrachten als ze ziek worden. Krijgen ze dan altijd een Ziektewet-uitkering van UWV? Of...

Wat zijn de regels bij een staking?

Arbeidsvoorwaarden | 07-03-2023

In de eerste maanden van 2023 zijn er relatief veel acties en stakingen geweest. Welke regels gelden er bij stakingen? Bij een staking onderbreekt een groep werknemers...

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in zijn derde ziektejaar?

Loondoorbetaling bij ziekte | 13-01-2023

Onze organisatie heeft een loonsanctie opgelegd gekregen van het UWV, en we hebben ook nog een werknemer in dienst die vanwege arbeidsongeschiktheid niet kan werken in...